Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2015, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Halina Rusek s. 9-10
Przyroda w mieście: pamięć czy zapomnienie? : przykład Coney Island w Nowym Jorku oraz Weißensee i Spreeinsel w Berlinie Albert Miściorak s. 13-25
Żywioł przestrzeni czy ład pamięci? : przestrzeń jako źródło pamiętania i tożsamości społecznej : uwagi na temat procesu badawczego Jacek Szczyrbowski s. 26-34
Kreacja Martyna Fołta s. 35-47
Kulinaria w przestrzeni miasta : nowe trendy, nowe potrzeby mieszkańców Dorota Świtała-Trybek s. 48-64
Nadnaturalny horror w Google Street View : estetyka niepokoju a obrazy ładu w przestrzeni miejskiej Rafał Nahirny s. 65-80
Miejska ulica jako przestrzeń życia politycznego : między ładem cenzury a żywiołem buntu Grzegorz Błahut s. 81-93
Miasto w pułapce żywiołowości Regina Maga-Jagielnicka s. 94-105
Formy, sposoby i cele wybranych dramatyzacji przestrzeni miejskiej : czy istnieje sprzeczność między omnipotencją władzy i dążeniami różnych grup społeczności miejskiej? Ryszard Kantor s. 106-130
Miasto jako przestrzeń performansu kulturowego Renata Hołda s. 131-143
Kijowski Majdan jako symbol nowej Ukrainy Aleksandra Synowiec s. 144-153
Między ładem i chaosem : ulica omdurmańska widziana oczami etnografa Maciej Kurcz s. 154-166
Zabawa w mieście : przypadek shoefiti Magdalena Szalbot s. 167-178
Prawo do miasta : społeczna konstrukcja idei miejskości w przestrzeni Internetu Barbara Rożałowska s. 179-189
Pejzaż dźwiękowy miejsca zamieszkania w doświadczeniu wrocławian Robert Losiak Renata Tańczuk s. 191-203
Manažment riadenia vzťahu mesto — človek Jana Jaďuďová Ján Zelený s. 204-212
Tradičné prvky v priestore súčasného mesta Zdena Krišková s. 213-222
Urbexersi — eksploratorzy opuszczonego miasta Konrad Kuźma s. 223-239
Współczesne autoidentyfikacje mieszkańców Zaolzia Katarzyna Marcol s. 240-250
"Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna". red. Grażyna Kubica, Halina Rusek, Katowice 2013 : [recenzja] Barbara Grabowska Karolina Kania Grażyna Kubica (aut. dzieła rec.) Halina Rusek (aut. dzieła rec.) s. 253-257
"Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe", Andrzej Nikitorowicz, Kraków 2014 : [recenzja] Halina Rusek Andrzej Nikitorowicz (aut. dzieła rec.) s. 258-260
O niedostrzegalności ekonomii dóbr symbolicznych Jan Kajfosz Pierre Bourdieu (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Złe miasta. 23 sample z rzeczywistości", Waldemar Kuligowski, Poznań 2014 : [recenzja] Karolina Kania Waldemar Kuligowski (aut. dzieła rec.) s. 264-266