Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2003, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-11
Aktywność kulturalna jako czynnik więzi społecznej w społecznościach lokalnych i regionalnych Władysław Jacher s. 15-25
Współczesna działalność kulturotwórcza na poziomie grupy lokalnej Ryszard Kantor s. 27-36
Postawy twórcze i aktywność kulturalna na Górnym Śląsku Irena Bukowska-Floreńska s. 37-47
Tworzenie się więzi regionalnych na "dawnym" i "nowym" pograniczu - przykład «regionu kozła lubuskiego» Andrzej Brencz s. 49-62
Współczesne formy aktywności twórczej we wsi Żyrowa w Opolskiem Helga Bieniusa s. 63-75
Aktywność kulturalna wspólnot lokalnych na pograniczu śląsko-morawskim Kornelia Lach s. 77-92
Amatorska twórczość artystyczna mniejszości polskiej w Republice Litewskiej 1944-1991 Adam Bobryk s. 93-106
Twórcza aktywność jednostek w kreowaniu własnej przestrzeni lokalnej Maria Śmiełowska s. 109-126
Wpływ nieprofesjonalnych pisarzy na rozwijanie świadomości regionalnej mieszkańców pogranicza : (na przykładzie twórczości Emanuela Grima w Cieszyńskiem) Edyta Korepta s. 127-135
Wiersze dla dzieci jako forma aktywności twórczej i przejaw związków z kulturą lokalną Bronisława Dymara s. 137-147
Współczesna twórczość samorodna - studium artysty Kinga Czerwińska s. 149-157
Twórczość Stanisława Wyrtla (Orawa, Zubrzyca Górna) Tadeusz Mikołaj Trajdos s. 159-170
Amatorskie kino Franciszka Dzidy w Chybiu jako wartość kulturowa lokalnej społeczności Grzegorz Błahut s. 171-181
Komunikat ikoniczny na pograniczu kulturowym i etnicznym : żydowska wycinanka w procesie przemian Olga Goldberg-Mulkiewicz s. 185-201
Liderzy w obrzędowości pogrzebowej i ich znaczenie w kontynuacji tradycji na pograniczu regionów etnograficznych opoczyńskiego i radomskiego Zdzisław Kupisiński s. 203-216
Zespoły kolędnicze z kozą i z koniem na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim Józef Nowak s. 217-230
Niedźwiedzie tradycje Barbara Bazielich s. 231-247
Stowarzyszenie kulturalne jako przejaw aktywności twórczej społeczności lokalnej pogranicza : przykład Gorzowa Wielkopolskiego Urszula Kaczmarek s. 251-262
Bielowickie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Opoczyńskiem : idee i inspiracje Joanna Świtała-Mastalerz s. 263-279
Muzeum Regionalne i jego znaczenie w społeczności lokalnej : (na przykładzie działalności Konrada Mientusa) Tomasz Michalewski s. 281-295
Prywatne «muzeum» "Ocalenie" - obraz życia i twórczości Jana Talika Dobrawa Skonieczna s. 297-305
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej jako inicjator zróżnicowanych form życia kulturalnego Dorota Świtała-Trybek s. 307-320