Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2004, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-12
Miasto jako przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego Bronisława Kopczyńska-Jaworska s. 13-19
Współczesne miasto a uchwały rad europejskich Sylwia Żwak s. 20-34
Wielokulturowość miasta : prolegomena do badań nad zróżnicowaniem kulturowym społeczności miejskiej Krakowa Ryszard Kantor s. 37-46
Najstarsze obiekty sakralne Łodzi jako symbole wielokulturowych tradycji miasta Elżbieta Szkurłat s. 47-59
Przemiany struktury etnicznej i wyznaniowej miasta w perspektywie stulecia : przykład Siedlec Adam Bobryk s. 60-74
Sytuacja etnokonfesyjna Moskwy i jej odbicie przestrzenne Iwona Kabzińska s. 75-88
Czy można skrzyżować pomarańczę z jabłkiem? : czyli perypetie z etnicznością - w multikulturowej metropolii amerykańskiej : (w świetle filmu "Moje wielkie greckie wesele") Anna Brzozowska-Krajka s. 89-100
Border Town of Nova Gorica and Its Role in Forming a New Urban Center : Nova Gorica in Its First Years after the Foundation Katja Jerman s. 103-118
Miastotwórcza rola Jasnej Góry Barbara Pabian s. 119-139
Máme v meste univerzitu?! Katarína Koštialová s. 140-148
Hipermarket - raj odzyskany? Joanna Makówka s. 149-164
Miasto wymazywane : historia łódzkiego przypadku Grażyna Ewa Karpińska s. 165-178
Miasto Ashera Ud Sieradzkiego Kamila Klauzińska s. 181-199
Lokalna tradycja historyczna w świadomości mieszkańców małego miasta : przykład Sławkowa Grzegorz Odoj s. 200-215
Rola miasta w kształtowaniu mody i gustów estetycznych wsi : przykład Śląska Cieszyńskiego Kinga Czerwińska s. 216-225
Przestrzenie ludyczne miast pogranicza jako przykład miejsc kontaktów kulturowych Magdalena Szalbot s. 226-238
Samotność w wielkim mieście, czyli współczesne sposoby poszukiwania partnera Violetta Krawczyk-Wasilewska Katarzyna Orszulak-Dudkowska s. 241-250
Biuro matrymonialne z perspektywy kontaktu kulturowego w przestrzeni miejskiej Agnieszka Chwieduk s. 251-263
Komunikácia v meste rodovou optikou Jolana Darulová s. 264-270
Zmena rodových rolí v mestskej rodine na Slovensku : fikcia či skutočnost? Ivan Chorvát s. 271-279
Domová samospráva - inštitucionalozovaná forma susedstva Zuzana Beňušková s. 280-288
Antynomie partnerstwa społecznego w kształtowaniu kapitału społecznego i symboliki miasta przemysłowego : szkic do problemu na przykładzie miasta Z-Z Edward Nycz s. 291-305
Zjawiska współczesnej patologii i zagrożeń społecznych w mieście Jacek Grzywa s. 306-322
Choroby psychiczne w obszarach społecznych miasta Piotr Wacław Gorczyca s. 323-339
Występowanie problemów alkoholowych w przestrzeni miasta Piotr Wacław Gorczyca Jacek Grzywa s. 340-349