Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2000, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-13
Przestrzeń w nowej jaskini Platona : o niespójności wyobrażeń przestrzeni w kulturze współczesnej Krzysztof Wieczorek s. 17-28
Ekumenizm w przestrzeni religijnej na Śląsku Cieszyńskim Józef Budniak s. 29-36
Kulturowe aspekty sporu o przestrzeń ideową Ryszard Kantor s. 37-48
Ikonosfera Leszna w latach 1628-1656 jako przestrzeń kulturowego współistnienia : zarys problematyki Dariusz Rott s. 49-71
Obraz miasta jako przestrzeni kreowanej i przestrzeni kreującej tożsamość kulturową jego mieszkańców : przyczynek do antropologii Wrocławia Konrad Górny Mirosław Marczyk s. 75-91
Lokalne zasoby kulturowe w świadomości mieszkańców gminy - przypadek Białowieży Izabella Bukraba-Rylska s. 93-107
O kształtowaniu tożsamości kulturowej młodzieży w przestrzeni miejskiej Maria Z. Pulinowa s. 109-119
Przestrzenie tradycji etnicznej w strukturze amerykańskiej metropolii : (na przykładzie regionalizmu podhalańskiego) Anna Brzozowska-Krajka s. 121-131
Ewangelicy łódzcy w przestrzeni miasta Bronisława Kopczyńska-Jaworska s. 133-141
Pogranicze etniczne - wielokulturowa przestrzeń Halina Rusek s. 145-154
Przestrzeń pogranicza a wartości w życiu młodzieży : próba porównania Urszula Swadźba s. 155-167
Region lubuski - nowy obszar kulturowy Barbara Kołodziejska s. 169-178