Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2014, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Halina Rusek s. 9-11
Naukowe, polityczne i gospodarcze aspekty zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów Anna Kwaśniewska s. 15-27
Dziedzictwo kulinarne w kontekście europejskiego ruchu turystycznego Dorota Świtała-Trybek s. 28-43
Polski, czeski i słowacki teatr lalek - przenikanie wpływów Ewa Tomaszewska s. 44-57
Znak Dziedzictwa Europejskiego jako narzędzie konstruowania dziedzictwa Bartłomiej Sury s. 58-66
Zadania samorządu terytorialnego w zachowywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego : doświadczenia powiatu nowosądeckiego Stanisław Węglarz s. 69-81
O kulturowym dziedzictwie wypasania owiec i symbolice pasterskiej oraz o kunszcie kucharskim i dobrym smaku Marek Rembierz s. 82-108
Edukacja kulturalna i regionalna instrumentem podtrzymującym tradycję i poczucie ukorzenienia w globalnej rzeczywistości Irena Kotowicz-Borowy s. 109-117
Udany powrót etosu szlacheckiego na turystyczne szlaki Wielkopolski Karolina Buczkowska s. 118-130
Promocja kulturowego dziedzictwa na przykładzie projektu Sci-fEAST : filmowe science-fiction w Europie Środkowo-Wschodniej Mikołaj Góralik s. 131-139
Rola współczesnych jarmarków miejskich w upowszechnianiu niematerialnego dziedzictwa kulturowego : (na przykładzie Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie) Katarzyna Kraczoń s. 143-153
Nowa muzyka góralska w dobie globalizacji - na przykładzie kapeli "Trebunie-Tutki" Malgorzata Kłych s. 154-161
Realia poznawania języków obcych przez licealistów w dobie zjednoczonej Europy Aleksandra Wojciechowska s. 162-172
Globalizacja a wartościowanie - na przykładzie Literackiej Nagrody "Angelus" Paweł Rutkiewicz s. 173-184
Kultúrne dedičstvo v kontexte zaniknutého baníctva v meste Banská Štiavnica Jolana Darulová s. 187-196
Kultúrne dedičstvo a globalne Katarína Koštialová s. 197-209
Postindustrialne dziedzictwo kultury materialnej w procesie rewitalizacji : (na przykładzie górnośląskich osiedli patronackich) Grzegorz Odoj s. 210-222
Kształtowanie się tożsamości wielopoziomowej w państwach Europy Środkowej i wschodniej po 1989 roku - zagadnienia teoretyczne Liliana Węgrzyn-Odzioba s. 225-239
Globalizacja a zagubione poczucie tożsamości i dziedzictwo kulturowe Halina Szymańska s. 240-252
Tożsamość śląska i jej przemiany pod wpływem globalizacji Radosław Sagan s. 253-271