Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
1997, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska Halina Rusek s. 7-8
Specyfika tożsamości etnicznej na Zaolziu Tadeusz Siwek s. 11-15
Tożsamość regionalna mieszkańców Zaolzia Urszula Kaczmarek s. 16-27
Wymiary tożsamości regionalnej młodzieży pogranicza polsko-czeskiego Halina Rusek Lesław Werpachowski s. 28-41
Zróżnicowanie przestrzenne postrzegania własnego regionu przez mieszkańców Śląska Cieszyńskiego Bolesław Domański Grażyna Prawelska-Skrzypek s. 42-52
Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej : (na przykładzie najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu) Irena Bogocz s. 53-57
Między Europą a zaściankiem : Żydzi na Śląsku Cieszyńskim na przestrzeni wieków Janusz Spyra s. 58-76
Gospodarcze podłoże tożsamości kulturowej Śląska Cieszyńskiego Barbara Żebrokowa s. 77-88
Uwagi o zmianach kulturowych górali Śląska Cieszyńskiego : wybrane zagadnienia z badań terenowych Małgorzata Kiereś s. 89-96
Śląsk Cieszyński a Podbeskidzie : świadomość regionalna mieszkańców województwa bielskiego : (spojrzenie geograficzne) Roman Matykowski s. 99-114
Identyfikacja narodowa na pograniczu polsko-białoruskim Andrzej Sadowski s. 115-127
Tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa : "kultura polska" w rozumieniu Polaków z Białorusi Iwona Kabzińska s. 128-139
Poczucie tożsamości narodowej a świadomość kulturowa młodych Litwinów i Białorusinów, uczniów liceów ogólnokształcących Mirosław Sobecki s. 140-145
Między identyfikacją narodową a regionalną : przypadek Polskiej Orawy Ryszard Kantor s. 146-153
Kultura tradycyjna a tożsamość kulturowa społeczności pogranicza Irena Bukowska-Floreńska s. 154-158
Tożsamość kulturowa : implikacje teoretyczne i metodologiczne Anna Szyfer s. 159-167
Tożsamość a akomodacja Jerzy Nikitorowicz s. 168-175
Cieszyn Silesia and Other Borderlands in Studies on Ethic, National and Regional Identity : Summary [streszczenie numeru] s. 176
Teschener-Schlesien und andere Grenzgebiete in den Untersuchungen über die ethnische, nationale und regionale Identität : Zusammenfassung [streszczenie numeru] s. 177