Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2006, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska Władysław Jacher s. 7-12
Adaptacja czy tworzenie ekosystemu kulturowego? Irena Bukowska-Floreńska s. 15-31
Analiza socjodemograficzna występowania problemów alkoholowych w przestrzeni miasta Piotr Wacław Gorczyca s. 32-41
Portret miasta Jastrzębie Zdrój w ostatnim półwieczu Antoni Kuśka s. 42-50
Życie w miejskim hałasie Iwona Kabzińska s. 51-62
Akty symboliczne w przestrzeni zdewaluowanej : przykład «urban exploration» i graffiti Grzegorz Błahut s. 63-75
Mieszkańcy Miast a kwestia degradacji krajobrazu kulturowego wsi Irena Kotowicz-Borowy s. 76-82
Integracja a adaptacja kulturowa w społecznościach pogranicza - na przykładzie Śląska Opolskiego Mieczysław Jacher s. 85-95
"Swój" i "obcy" w przestrzeni małomiasteczkowej Sławkowa Grzegorz Odoj s. 96-111
Erozja tożsamości społeczno-kulturowej mieszkańców Będzina po Holocauście Jacek Malikowski s. 112-126
"Styl ekologiczny" jako element tożsamości lokalnej Agnieszka Chwieduk s. 127-142
Stowarzyszenie LIBERTE jako przestrzeń aktywności środowisk alternatywnych - specyfika miejska a przestrzeń miejska na styku kultur w Czeskim Cieszynie Grzegorz Studnicki s. 143-157
"Szklane domy" - o pewnym koncepcie literackim i jego realizacji Renata Hołda s. 161-177
Człowiek i przyroda w literaturze Edyta Korepta s. 178-188
Ekologia kultury w kontekście sztuki samorodnej Kinga Czerwińska s. 189-197
"Hobbyści to ludzie szczęśliwi" : o wybranych formach spędzania wolnego czasu w środowisku miejskim Dorota Świtała-Trybek s. 198-212
"Złota klatka" : współczesna przestrzeń konsumpcji zabawy Ryszard Kantor s. 213-222
Funkcjonowanie zbiorów Świadków Jehowy w środowisku miejskim w Polsce - analiza socjokulturowa Jacek Grzywa s. 223-236
O przemianach przestrzeni publicznej Jan Kajfosz s. 237-246