Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2012, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Halina Rusek s. 7-9
dziedzictwo kulturowe jako część osobowości i jego instrumentalizacja w życiu społeczno-politycznym Krzysztof Gładkowski s. 13-31
Problem wartościowania dziedzictwa kulturowego a funkcjonalne uwarunkowania w ujęciu kulturoznawczym Andrzej Bełkot s. 32-43
Dziedzictwo kulturowe jako kluczowe pojęcie edukacji regionalnej : rozważania terminologiczne Grzegorz Odoj s. 44-55
Interpasywny i ideologiczny wymiar polityki dziedzictwa kulturowego Michał Rauszer s. 56-66
Eksploracja dziedzictwa kulturowego w aspekcie rynkowym zastosowań kodów kulturowych Rafał Paprocki s. 67-77
Dziedzictwo kompleksów : kulturowa klęska Kresów? Katarzyna R. Łozowska s. 81-93
Nostalgia bez pamięci : spojrzenie na przestrzeń kulturową Warmii i Mazur Michał Maleszka s. 94-112
Oswajanie wsi dolnośląskiej po II wojnie światowej przez ludność polską z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Marian Grzegorz Gerlich s. 113-137
Oswajanie nowej codzienności : o adaptacji i integracji kulturowej Kresowian na Śląsku Opolskim Tomasz Sitnik s. 138-150
Turystyka etniczna a doświadczanie kulturowej inności Beata Hoffmann s. 153-166
Pamiątki turystyczne - miniatura czy karykatura dziedzictwa kulturowego? Magdalena Banaszkiewicz s. 167-178
Popkulturowe mechanizmy kreowania światów minionych : dziedzictwo kulturowe we współczesnych praktykach wystawienniczych Elżbieta Nieroba s. 179-189
Mieszkanie w stylu IKEA : rozważania z obszaru etnografii zamieszkania Katarzyna Orszulak-Dudkowska s. 190-203
Sztuka - potrzebna czy niepotrzebna pamięć miejsca? Ewa Gładkowska s. 207-217
Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w perspektywie dyskursu antropologicznego Kinga Czerwińska s. 218-228
Kultúrne dedičstvo - v politike, praxi a vzdelávaní : (na príklade Slovenska) Jolana Darulová Katarína Koštialová s. 229-240
Polski Atlas Etnograficzny - wyzwania wobec współczesności Edyta Diakowska-Kohut s. 241-253