Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2017, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Maciej Kurcz Magdalena Szalbot s. 13-14
Antropologia ekologiczna w hiszpańskim dyskursie tauromachicznym Magdalena Ziółkowska-Kuflińska s. 17-31
Antropolog wobec odmienności kulturowej i przyrodniczej : Refleksje Marii Czaplickiej z ekspedycji syberyjskiej Magdalena Banaszkiewicz s. 32-46
Myśliwy w parku narodowym? : Rekonstrukcja dyskursów wokół konfliktu ekologicznego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego Marcin Mielewczyk s. 47-57
Biosférická rezervácia Poľana a jej rozšírenie v roku 2016 Zuzana Beňušková s. 58-69
Górale jako dzieci natury Stanisław Węglarz s. 70-85
Mała forma, wielkie znaczenie : Miejsca i obiekty świadczące o szczególnej identyfikacji ludzi z krajobrazem Dorota Krug s. 86-102
Sztuka jako narzędzie budowania relacji między człowiekiem a naturą Kinga Czerwińska s. 103-114
Wokół idei ekologii akustycznej : Koncepcje i praktyki Robert Losiak s. 115-126
Śmieci modne, czyli wykorzystanie produktów ekologicznych i recyclingowych w modzie i designie Marta Frączkiewicz s. 127-145
Słoma w kulturze tradycyjnej Mariola Tymochowicz s. 146-160
System edukacji w zakresie nauk przyrodniczych a IBSE : ‘inquiry-based science education’ Magda Żołubak s. 161-174
Ekologiczne aspekty pedagogiki specjalnej Gestalt w kontekście rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu Szymon Godawa s. 175-184
Projekt „Owca” – refleksje pedagoga : O współpracy w działaniu Dorota Prysak s. 185-196
“Do not give me cows, give me education!” : Herding life in the context of literacy practices among pastoral Buradiga (Datoga) Emília Bihariová s. 197-215
The Dark Continent then and now From the land of savages to the land of wars Veronika Danielová s. 216-232
"Taḥarruš" – molestowanie Ignacy Nasalski s. 233-252
Globalizacja i konsumpcjonizm w natarciu : Uwagi na temat skutków zmian modernizacyjnych w dolinie Nilu północnego Sudanu Maciej Kurcz s. 253-271
Między czasem ekologicznym a ekologią czasu w kulturze przyspieszenia Celina Strzelecka s. 272-289
Ulica Wschodnia : W poszukiwaniu przestrzeni codzienności Grażyna Ewa Karpińska s. 290-303
Zmiany endogenne i egzogenne repertuaru pieśniowego Beskidu Śląskiego : Wybrane przykłady Magdalena Szyndler s. 304-316
Od „wypastowanej samotni” do atrakcyjnej przestrzeni publicznej Muzeum w mieście Magdalena Szalbot s. 317-326
Law of value based on contact and representation : An ethnographic study Michał Rauszer s. 327-343
Dyskusja o badaniach nad pamięcią 12 czerwca 2016 roku, Berlin Katarzyna Marcol s. 347-348
I Kongres Czechoznawstwa Polskiego 18 października 2016 roku, Cieszyn Danuta Kocurek s. 349-351
Wystawa „Nowy region świata”, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie 8 września – 12 listopada 2017 roku, kuratorki: Anna Bargiel, Olga Stanisławska Maciej Kurcz s. 352-355
‘Tribe: On Homecoming and Belonging’, Sebastian Junger, New York 2016 : [recenzja] Sebastian Junger Pavel Miškařík s. 356-358
‘Studia orientalia Victori Krupa dedicata’, eds. Anna Rácová, Martin Bucková, Bratislava, 2016 : [recenzja] Emília Bihariová Martina Bucková (aut. dzieła rec.) Anna Rácová (aut. dzieła rec.) s. 359-361
Noty o autorach s. 363-368
Informacje dla autorów s. 369-373