Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
1999, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska s. 7-11
Współczesna polska religijność ludowa - zachowania, normy obyczajowe, praktyki obrzędowe Irena Bukowska-Floreńska s. 15-28
Refleksje socjologiczne nad przemianami religijnymi Władysław Jacher s. 29-35
Religijność ludowa okresu wielkiego postu w Opoczyńskiem Zdzisław Kupisiński s. 37-50
Zachowania religijne i magiczne w obrzędowości wiosennej mieszkańców Stryszawy w Beskidzie Żywieckim Andrzej Peć s. 51-58
Świętowanie odpustów parafialnych w Pszczyńskiem Grzegorz Odoj s. 59-70
Wybrane formy tradycyjnego świętowania : religijność odpustowa na Górnym Śląsku Dorota Świtała-Trybek s. 71-86
Archaiczne formy kultu św. Mikołaja na pograniczu śląsko-morawskim Kornelia Lach s. 87-102
Przydrożne figury kamienne w życiu religijnym wsi Górnej Orawy Tadeusz Mikołaj Trajdos s. 103-114
Religijny wymiar wybranych rytuałów u ludu Konkomba z północnej Ghany Henryk Zimoń s. 115-128
Wzory religijności w górnośląskiej prowincji kościelnej : analiza społeczno-przestrzenna Wojciech Świątkiewicz s. 131-148
Religijne wzory zachowań Ślązaków popularyzowane w "Gawędach Stacha Kropiciela" księdza Klemensa Kosyrczyka Joanna Świtała-Mastalerz s. 149-166
Wzory życia religijnego na pograniczach etnicznych i kulturowych Halina Rusek s. 167-177
Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej religijności ludności polskiej na Zaolziu Małgorzata Michalska s. 179-191
Rola kobiet w przekazie wzorów życia religijnego : propozycje badawcze Renata Greń s. 193-200
Współczesne objawienia maryjne - religijność ludowa pomiędzy magią a teologią Hubert Czachowski s. 201-210
Mówić o misterium - mówić o sobie Jarosław Paweł Eichstaedt s. 211-226
Od wspólnoty modlitwy do wspólnoty działania : (na przykładzie parafii śląskich) Wanda Musialik s. 227-242
Religia i tożsamość w poglądach mieszkańców Podhala Paweł Schmidt s. 245-253
Znaczenie ośrodków kultu religijnego dla utrzymania tożsamości etnicznej i narodowej : (na przykładzie Warmii) Anna Szyfer s. 255-262
Cechy współczesnej religijności ludności polskiej na Białorusi Iwona Kabzińska s. 263-278
Miejsce religii w życiu Polaków na Węgrzech Urszula Kaczmarek s. 279-288
Tatarzy polsko-litewscy : od kultury postfiguratywnej do kultury prefiguratywnej? Ryszard Vorbrich s. 289-298
Charakter narodowy - tożsamość - religijność : (przykład Szwecji) Mieczysław Trojan s. 299-315
Jedność Europy - wspólne dziedzictwo kulturowe i religijne Józef Budniak s. 317-324