Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2011, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska Grzegorz Odoj s. 7-8
Etnologia na Uniwersytecie Śląskim Irena Bukowska-Floreńska s. 11-44
Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego - biogramy Kinga Czerwińska s. 45-61
Dydaktyka studiów etnologicznych wobec potrzeb rynku pracy : przykład ośrodka cieszyńskiego Kinga Czerwińska Sylwia Żwak s. 62-74
Granica - "portret" antropologiczny Halina Rusek s. 77-88
Śląski jako region pograniczny : specyfika warunków życia ludności i ich znaczenie kulturotwórcze Irena Bukowska-Floreńska s. 89-103
Wokół problematyki zdrowych wyobrażeń o przeszłości : kilka refleksji w związku z badaniami śląskiej ludności rodzimej Marian Grzegorz Gerlich s. 104-115
Małe miasto jako przedmiot badań etnologicznych w Polsce : stan badań i perspektywy Grzegorz Odoj s. 116-131
Przestrzeń semiotyczna miasta : problemy i propozycje badawcze Grzegorz Błahut s. 132-140
Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy Magdalena Szalbot s. 141-152
Interetniczność w folklorze dzieci na pograniczu polsko-czeskim Katarzyna Marcol s. 153-170
Problematyka sztuki ludowej w etnologii pogranicza Kinga Czerwińska s. 171-184
Kultura alternatywna - tożsamość - komunikacja Grzegorz Studnicki s. 185-197
Zabawka jako tekst kultury Jan Kajfosz s. 198-208
Tworzenie się kultury kulinarnej Europejczyków Rastislava Stoličná s. 209-219
Współdziałanie społeczne podczas obrzędu weselnego w Polsce - rodzaje pomocy i kierunki zmian Anna Drożdż s. 220-230
Żywotność praktyk magicznych na przykładzie sposobów ochrony dzieci przed urokiem : (przygotowano z materiałów "Polskiego Atlasu Etnograficznego") Agnieszka Pieńczak s. 231-243
Rajskie są okolice Cieszyna, czyli jak dr František Sláma cieszyńskich Cyganów sądził Janusz Spyra s. 244-256
Północnosudańskie wsie nad Nilem u progu przemian Maciej Kurcz s. 257-281
Orientalna grupa polska Janusz Kamocki s. 282-290
Konferencje naukowe zorganizowane w latach 1995-2010 Grzegorz Odoj s. 294-299
Prace doktorskie (2003-2007) Grzegorz Odoj s. 300-303
Prace magisterskie Anna Drożdż s. 304-335