Tytuł Studia Etnologiczne i Antropologiczne
ISSN 1506-5790
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
2002, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Halina Rusek s. 7-9
Symbole europejskiej tożsamości Wojciech Świątkiewicz s. 13-27
Płaszczyzny integracji dawnej i współczesnej Europy Władysław Jacher s. 29-38
Folklorystyczne przesłanki kulturowej jedności Europy Anna Brzozowska-Krajka s. 39-48
Kulturowa jedność w różnorodności z perspektywy etnologicznej Stanisław Węglarz s. 49-65
Chrześcijaństwo w Europie : jedność czy różnorodność? Grzegorz Pełczyński s. 67-71
Technologia porozumiewania dziedzictwem współczesnej kultury : metody transmisji i sens przekazu Bożena Kołek s. 73-78
Przyrodnicze podstawy dziedzictwa kulturowego na przykładzie wybranych obszarów kresowych Polski i Europy Urszula Myga-Piątek s. 79-98
Osobowościowe typy reakcji na zderzenie kultur w procesie emigracji Tadeusz Paleczny s. 101-116
Wzbogacanie zasobów kulturowych przez mniejszości narodowe - casus plastyki polonijnej na Węgrzech Urszula Kaczmarek s. 117-127
Pobocza Europy : Białoruś Iwona Kabzińska s. 129-142
Religijność Polaków we Lwowie - raport z badań Jacek Grzywa s. 143-160
Rola niemieckiego dziedzictwa kulturowego w procesie transformacji społeczno-kulturowych na pograniczu zachodnim : (na przykładzie środkowego Nadodrza) Andrzej Brencz s. 161-174
Wilamowice : mit flamandzki, stereotypy i rzeczywistość kulturowa Maria Lipok-Bierwiaczonek s. 175-188
Świadomość kulturalna mieszkańców Polski lokalnej, czyli od zapaski do Internetu Izabella Bukraba-Rylska s. 191-206
Śmierć w tradycji mieszkańców regionu radomskiego na tle europejskiej tanatologii Zdzisław Kupisiński s. 207-221
Ślązacy - Polacy - Niemcy : stereotypy a wartości pracy Urszula Swadźba s. 223-236
"Gołębiorze" na Górnym Śląsku : rozważania o subkulturze hodowców gołębi Dorota Świtała-Trybek s. 237-247
Strava ako etnoidentifikačný znak Rastislava Stoličná s. 251-264
Aksjologiczne problemy edukacji kulturalnej - od regionalizmu do globalizacji Edyta Korepta s. 267-273
Edukacja europejska w zreformowanej szkole : uwagi i propozycje etnologa Grzegorz Odoj Andrzej Peć s. 275-282
Vliv regionálních vysokých škol na rozvoj vzdělanosti Helena Kolibová s. 283-291
Zbiory i muzea etnograficzne wobec wyzwań współczesnej Europy Barbara Bazielich s. 293-304
Średniowieczne zabytki w skansenach Europy Jerzy Czajkowski s. 305-341
O wspólnocie europejskich dramatów i ich bohaterów : (na przykładzie obecności mitu Hamleta w Polsce współczesnej) Anna Tytkowska s. 345-355
PRL boi się Europy : kilka przykładów z filmów fabularnych Dorota Skotarczak s. 357-362
Malarstwo w teatrze : motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora i Jana Polewki Violetta Sajkiewicz s. 363-371
Odmiana czasu w teatrze Gardzienice Ewa Wąchocka s. 373-383