Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2012, Numer 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamiast słowa wstępnego Juliusz Piwowarski s. 3-5
Od Redakcji s. 6-7
Funkcjonalność administracji według koncepcji Henri'ego Fayola : drugi filar kultury bezpieczeństwa Štefan Kočan Juliusz Piwowarski Marek Sokołowski s. 8-13
Początki prawa i filozofii bezpieczeństwa Cesarstwa Japonii Andrzej Czop Marek Sokołowski s. 14-18
Rola prokuratora w procesie cywilnym Izabela Dzierwa-Pabin s. 19-23
Współczesna polityka karna wobec nieletnich sprawców czynów zabronionych - doświadczenia europejskie : zarys problematyki Miroslava Vráblová s. 24-31
Wstęp do genezy wczesnopiastowskich grup dyspozycyjnych realizujących zadania w zakresie ochrony osób : szkic zagadnienia Paweł Pajorski s. 32-38
Reservations towards Steering Jerzy Ochmann s. 39-43
Specjalistyczny system zabezpieczeń wojskowych "Echelon" Michał Pochopień s. 44-48