Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2016, Numer 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 9-21
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 22-32
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 33-45
Rzeczywiste zastosowanie wirtualnego świata : metaanaliza badań na temat wirtualnej rzeczywistości Natalia Ambroży Jakub Serafin s. 46-60
Postawa ciała zawodnika klasy mistrzowskiej w Ju-Jitsu : studium przypadku Tadeusz Ambroży Krzysztof Latinek Dawid Mucha Dariusz Mucha Juliusz Piwowarski s. 61-80
Agresja-wojna antropologiczna a nauki o kulturze : wielkie tematy kulturoznawstwa na marginesie krytycznej analizy dyskursu Robert Boroch s. 81-94
Konieczność kompleksowych i interdyscyplinarnych działań na rzecz współczesnego bezpieczeństwa w kontekście sektorowości zagrożeń Andrzej Czop Piotr Czop s. 95-111
Kształtowanie społecznej świadomości kultury bezpieczeństwa na przykładzie działalności Legii Akademickiej Damian Duda Urszula Soler s. 112-131
Migrácia ako bezpečnostná hrozba pre EÚ Boris Ďurkech Jozef Švarný s. 132-146
Význam Bielej Knihy o obrane SR pre zaistenie bezpečnosti a obrany štátu Boris Ďurkech Jozef Švarný s. 147-166
Imigracja - szansa czy zagrożenie? Marek Hoborowicz s. 167-188
Funkce, struktura, metody a metodologie vědeckého poznání Eduard Bruna Květoň Holcr Juliusz Piwowarski Viktor Porada s. 189-204
Hybridná vojna - vojna 21. storočia Radoslav Ivančík s. 205-239
Oficerowie logistyki jako elita Wojska Polskiego w systemie bezpieczeństwa państwa Zbigniew Kuźniar Marcin Liberacki s. 240-252
Wspólnotowe aspekty polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej Rafał Kręgulec Witold Mazurek s. 253-265
Pozaprawne, nieetyczne i niebezpieczne zachowania ratowników wodnych w czasie pracy Iwona Michniewicz Romuald Michniewicz s. 266-276
Zło agresywne : przemyślenia Zaratusztry Jerzy Ochmann s. 277-318
Globalizacja jako wyzwanie współczesnych systemów edukacyjnych Antoni Olak s. 319-328
Minimalizowanie stresu w miejscu pracy wyznacznikiem bezpieczeństwa Magdalena Pieniążek s. 329-345
Japońska koncepcja kreowania bezpieczeństwa Wojciech Czajkowski Juliusz Piwowarski s. 346-362
Etymologia polityki i strategii bezpieczeństwa w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku Witold Pokruszyński s. 363-383
Bezpečnostní identifikace v proměnách času Eduard Bruna Viktor Porada s. 384-398
Bank Dobrych Praktyk jako wartość i możliwości oceny efektywności rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Józef Pruchniak s. 399-420
Vymezení, definiční znaky a typy organizovaného zločinu Josef Smolík s. 421-441
Wytyczne dla autorów s. 442-446
Guide for Authors s. 447-451
Инструкция для авторов s. 452-456