Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2014, Numer 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2010 Magdalena Adamczyk s. 5-39
Ustawowe uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej związanej z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatków pośrednich Jacek Bil s. 40-51
Prawo niszy : festiwal filmowy jako element polityki kulturalnej i bezpieczeństwa na przykładzie "86" Festiwal Filmu i Urbanistyki (Slawutycz, Ukraina) Olga Bobrowska s. 52-60
Mechanizmy przemocy w rodzinie Małgorzata Ciesielska s. 61-70
Terroryzm ekstremistów islamskich Maciej Czajkowski s. 71-84
Model wartości Schwartza : reprezentacja poznawcza kontinuum motywacyjnego a bezpieczeństwo Wojciech Czajkowski s. 85-96
Poczucie zagrożenia przestępczością w ujęciu koncepcji późnej nowoczesności Ewelina Ćwiertnia s. 97-106
Koszmary senne u weteranów wojennych Malwina Dankiewicz s. 107-112
Psychologiczny aspekt bezpieczeństwa cyfrowego Malwina Dankiewicz s. 113-120
Bezpieczeństwo ekonomiczne wyzwaniem współczesnego regionu : próba oceny syntetycznej Paweł Dziekański s. 121-140
Dzieła sztuki jako aktywa kategorii inwestycji alternatywnych oraz przedmiot usług z zakresu wealth management Paweł Dziekański Izabela Stąpor s. 141-153
Sovereign wealth funds selected issues Krzysztof Jerzy Gruszczyński s. 154-165
Polskie analizy polityki Japonii na Dalekim Wschodzie w latach 30-tych XX wieku : wybrane zagadnienia Marek Hoborowicz s. 166-189
Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego oraz jego zagrożenia w Europie Wojciech M. Hrynicki s. 190-204
Základní kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky Eduard Bruna Petr Ibl Viktor Porada s. 205-216
Straż gminna Krzysztof Jankowiak s. 217-227
Postrzeganie przez gości hotelowych elementów bezpieczeństwa przeciwpożarowego : wybrany przykład Krzysztof Kaganek Joanna Krawczyk s. 228-246
Instytucja małżeństwa wśród ludności żydowskiej na terenie Królestwa Polskiego Bartłomiej Majchrzak s. 247-258
Legitimita nadnárodných mimovládnych organizácií Ivan Majchút s. 259-267
Korespondencja rządu kanadyjskiego wobec uchodźców ukraińskich z Polski po II wojnie światowej Witalij Makar s. 268-283
Hydraulická vyslobodzovacia technika a jej bezpečné použitie pri dopravných nehodách Milan Marcinek s. 284-294
Bezpieczeństwo i urazowość jazdy na nartach na stokach Kotelnicy Białczańskiej Tadeusz Ambroży Agata Bornikowska Dariusz Mucha Teresa Mucha Anna Papierz s. 295-304
Pojęcie dyscypliny służbowej i przewinienia dyscyplinarnego Antoni Olak s. 305-326
Bezpieczeństwo w gminie Tomasz Olejnik s. 327-341
Obszary życia społecznego w szczególności pozostające w zainteresowaniu zorganizowanych grup przestępczych Wojciech Olsztyn s. 342-352
Pracownik ochrony - etyka "parobka" czy rycerza-wojownika? Paweł Pajorski s. 353-366
Восприятие и определение культуры безопасности Juliusz Piwowarski Vasyl Zaplatyński s. 367-370
Zastosowanie analizy SWOT do reorganizacji wybranych organizacji publicznych Mariusz Rozwadowski s. 371-385
Europäische Integrationsversuche in der Neuzeit bis Ende des Zweiten Weltkrieges Karel Schelle s. 386-399
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo publiczne realizowane przez proces karny Adrianna Siostrzonek-Sergiel s. 400-419
Idea frontu politycznego i ludowego, jako element geopolitycznego oddziaływania Rosji bolszewickiej na państwa Europy Zachodniej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku : próba przestawienia problemu na wybranych przykładach Paweł Skorut s. 420-438
Kara. Samodoskonalenie. Bezpieczeństwo. Konfucjusz i Platon o wychowaniu człowieka i obywatela Leszek Sosnowski Anna I. Wójcik s. 439-456
Evolution of military operations perception Peter Spily s. 457-463
Czynności operacyjne : bezpieczeństwo obywateli a bezpieczeństwo funkcjonariuszy Joanna Stojer-Polańska s. 464-473
Zdrowy tryb życia jako element kultury bezpieczeństwa Iwon Grys Mariusz Sokołowski Dorota Szczeblowska s. 474-479
Poziom wiedzy młodzieży oraz osób dorosłych, trenujących i nie trenujących na temat dopingu w sporcie Tadeusz Ambroży Janusz Wąsowski s. 480-488
Prowadzenie rozprawy głównej albo posiedzenia bez udziału oskarżonego w trybie art. 377 kodeksu postępowania karnego Andrzej Zachuta s. 489-503
Inwigilacja oraz próby pozyskania Konstantego Grzybowskiego przez organy bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Michał Zajda s. 504-510
Długookresowa zależność cyklu koniunkturalnego i przestępczości w Polsce Bartłomiej Zubrzycki s. 511-520