Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2017, Numer 28

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 9-21
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 22-32
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 33-45
Zagrożenia niemilitarne : Siły Zbrojne RP w ich zapobieganiu i likwidacji Zbigniew Grzywna s. 46-65
Imiona i nazwiska człowieka w aspekcie bezpieczeństwa kulturowego Wojciech M. Hrynicki s. 66-93
O vzťahu bezpečnostných a strategických štúdií Vojtech Jurčák Martin Trebula s. 94-105
Wybrane aspekty bezpieczeństwa przestrzeni morskiej obszaru przygranicza Dariusz Jurczak s. 106-123
Vlivové faktory bezpečnostního managementu Dana Junková Milan Kný s. 124-135
Trestné činy proti brannosti v kontexte odopretia výkonu mimoriadnej služby a dobrovoľnej vojenskej služby Miroslav Kelemen s. 136-143
Skuteczność kompetencyjno-zadaniowa oficerów-dowódców rozpoczynających służbę w jednostkach wojskowych a bezpieczeństwo Zbigniew Kuźniar Lesław Wełyczko s. 144-157
Elity v sfére bezpečnosti - bezpečnostné elity (elity bezpečnostného sektoru) Jozef Matis s. 158-174
Nárůst muslimské migrace a dopady na Německo s důrazem na zaměstnanost Tereza Mihulková Ondřej Mocek s. 175-199
Rovnosť príležitostí mužov a žien v Policajnom zbore Slovenskej republiky a otázky diskriminácie Lucia Noskovičová s. 200-213
Bezpečnostní výzkum v oblasti konstituování a rozvoje bezpečnostních věd Eduard Bruna Květoň Holcr Viktor Porada s. 214-227
The essence of the strategy and system of security of the Republic of Poland : theoretical and practical considerations (part II) Barbara Kaczmarczyk Bernard Wiśniewski s. 228-237
Trzeci sektor w zarządzaniu kryzysowym Ewelina Zgajewska-Rytelewska s. 238-270
Wytyczne dla autorów s. 271-275
    Zacytuj
  • Udostępnij
Guide for Authors s. 276-280
    Zacytuj
  • Udostępnij
Инструкция для авторов s. 281-285
    Zacytuj
  • Udostępnij