Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2015, Numer 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wytyczne dla autorów s. 6-10
Guide for Authors s. 11-15
Инструкция для авторов s. 16-20
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 21-33
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 34-44
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 45-57
Jakie zmiany w funkcjonowaniu i organizacji prywatnego sektora ochrony mogą wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa narodowego Polski - wnioski z przeprowadzonych badań Andrzej Czop s. 58-77
Bezpieczeństwo w edukacji : perspektywa nauczyciela Malwina Dankiewicz s. 78-94
Charakterystyka nieformalnej struktury klasy szkolnej jako przyczynek do kształtowania bezpieczeństwa uczniów Karolina Gruca Mirosław Juszkiewicz Krystyna Kapik-Gruca Piotr Koteja Agnieszka Koteja s. 95-105
Uregulowanie ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako zwiększenie bezpieczeństwa na rynku mieszkaniowym Paulina Ledwoń s. 106-112
Применение метода бенчмаркинга для усовершенствования малого бизнеса в Украине Светлана Лихолат s. 113-123
Środowisko lokalne w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem Jarosław Kamiński Tomasz Łachacz s. 124-138
Aktywność fizyczna jako warunek prawidłowej postawy ciała młodzieży Tadeusz Ambroży Dariusz Mucha Teresa Mucha Andrzej Szczygieł Justyna Wojtala Marta Ząbek Krzysztof Żaba s. 139-148
Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie paralizatora elektrycznego jako środka przymusu bezpośredniego Marcin Nowak s. 149-163
Rola Wojskowej Poczty Polowej w Siłach Zbrojnych RP w obliczu wojny informacyjnej Wojciech Nowakowski s. 164-177
Základní pojmy teorie bezpečnostních věd : bezpečnostní incident, bezpečnostní situace a bezpečnostní identifikace Viktor Porada s. 178-204
Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : cele i zadania Juliusz Piwowarski Mariusz Rozwadowski s. 205-215
Threats of modern terrorist organizations and state sponsored terrorism : the case of Islamic State Sherif Shehata s. 216-233
Sú zlyhávajúce štáty skutočným zdrojom terorizmu? Problematika slabej štátnosti v období po 9 Lucia Spišiaková s. 234-246
Lokalne programy prewencyjne w Polsce Tomasz Wałek s. 247-258
Определения и классификация рисков некомпетентности и девиантности Vasyl Zaplatynskyi s. 259-276