Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2015, Numer 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 9-21
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 22-32
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 33-45
Stan bezpieczeństwa na terenie województwa lubuskiego w latach 2000-2012 Magdalena Adamczyk s. 46-68
O relacji pomiędzy "tabu" a "kulturą bezpieczeństwa" : wpływ języka na poczucie bezpieczeństwa jednostki Patryk Białczak Radosława Rodasik s. 69-87
Przestępczość zorganizowana w ujęciu historycznym oraz jej ewaluacja Jacek Bil s. 88-106
Użycie i wykorzystanie Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym Jarosław Cylkowski s. 107-126
Rola Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Tomasz Cylkowski s. 127-143
Zarządzanie kryzysowe na szczeblu krajowym : organizacja i funkcjonowanie Dawid Czarnecki s. 144-163
Proponowane zmiany w regulacjach prawnych zmierzające do podniesienia efektywności działania firm ochrony osób i mienia Andrzej Czop s. 164-182
Zagrożenie korupcyjne w działalności firm ochrony mienia i osób Jacek Bil Andrzej Czop s. 183-205
Znaczenie elektronicznej księgi wieczystej dla bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami Dorota Długosz s. 206-218
Potrzeba działań na rzecz bezpieczeństwa kulturowego w aspekcie jego współczesnych zagrożeń Wojciech M. Hrynicki s. 219-237
Rola i znaczenie kancelarii tajnych dla ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Sebastian Kaleta s. 238-249
Czteroletni przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego w amerykańskim systemie planowania strategicznego Sławomir Kamiński s. 250-274
Dzieci żołnierze - żywe tarcze bez imienia i godności Antoni Krauz Antoni Olak s. 275-296
Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti ako predpoklad pokoja a mieru Katarína Greňová Anton Lisnik s. 297-305
Unia Europejska w otoczeniu konfliktów na tle religijnym i etnicznym Rafał Kręgulec Witold Mazurek s. 306-317
Międzynarodowy terroryzm jako największe zagrożenie bezpieczeństwa współczesnego świata Zbigniew Kuźniar Krzysztof Świderski s. 318-331
Rosyjska mass-medialna manipulacja informacją w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie Olga Wasiuta Sergiusz Wasiuta s. 332-357
Źródła energii odnawialnej i ekoinnowacje szansą dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Aleksander Wasiuta Krystyna Joanna Świdzińska s. 358-377
Wytyczne dla autorów s. 378-382
Guide for Authors s. 383-387
Инструкция для авторов s. 388-392