Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2017, Numer 25

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 9-21
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 22-32
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 33-45
Unijne regulacje prawne w sektorze rynku gazu ziemnego Klaudia Grzebiela s. 46-69
Terroryzm samobójczy w interpretacji islamu Konrad Harasim s. 70-84
Kontrola jako nieodzowny element bezpieczeństwa na przykładzie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Wojciech M. Hrynicki Edyta Morozewicz s. 85-105
Ocena własności funkcjonalnych symulatorów pojazdów oraz nowoczesnych systemów projekcji : badania porównawcze Grzegorz Gudzbeler Kuba Jałoszyński s. 106-134
Дуализм "безопасность - опасность" как теоретико-методологическая основа теории управления безопасностью социальных систем разных видов и уровней Анатолий Кузьменко s. 135-153
System bezpieczeństwa państwa wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych Zbigniew Kuźniar Krzysztof Świderski s. 154-168
Znaczenie lustracji w procesie demokratyzacji Ukrainy Nataliya Minyenkova s. 169-184
Kosmos-chaos jako kategorie ontologiczne filozofii bezpieczeństwa Jerzy Ochmann s. 185-219
Wytyczne dla autorów s. 220-224
    Zacytuj
  • Udostępnij
Guide for Authors s. 225-229
    Zacytuj
  • Udostępnij
Инструкция для авторов s. 230-234
    Zacytuj
  • Udostępnij