Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2017, Numer 26

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 9-21
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 22-32
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 33-45
Hazard : samoistna przesłanka ubezwłasnowolnienia Jerzy Akińcza s. 46-57
Hazard w środowisku studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie : sprawozdanie z badań Bogdan Chmieliński s. 58-80
Brak notyfikacji Komisji Europejskiej ustawy o grach hazardowych a możliwość stosowania sankcji administracyjnych wobec podmiotów prowadzących gry hazardowe Dariusz Gibasiewicz s. 81-101
Uzależnienie od hazardu jako przyczyna rozwodu Magdalena Gołowkin-Hudała s. 102-118
Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier losowych, gier na automacie lub zakładów wzajemnych : wybrane aspekty prawne i kryminologiczne Ewa M. Guzik-Makaruk Emilia Jurgielewicz-Delegacz s. 119-136
Reglamentacja działalności w zakresie prowadzenia gier na automatach w świetle swobody działalności gospodarczej : rozważania de lege lata i de lege ferenda Michał Hejbudzki s. 137-155
Środek karny zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych Dorota Kamuda Małgorzata Trybus s. 156-171
Prawna regulacja organizacji rynku hazardowego w Polsce : wybrane zagadnienia w świetle nowego projektu zmiany ustawy o grach hazardowych z 2009 r. Eryk Kosiński s. 172-197
Urządzający gry na automatach poza kasynem gry : kwalifikacji podmiotów podlegających karze na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Tomasz Tadeusz Majer s. 198-211
Hazard jako element wybranych transakcji zawieranych na rynku finansowym Michał Mariański s. 212-228
Problem notyfikacji przepisów technicznych w związku z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Martyna Pawłowska Jakub Pawłowski s. 229-253
Ordre public, general clauses, appliance of law by jurisprudence, French law Ewelina Rogalska s. 254-267
Wytyczne dla autorów s. 268-272
    Zacytuj
  • Udostępnij
Guide for Authors s. 273-277
    Zacytuj
  • Udostępnij
Инструкция для авторов s. 278-282
    Zacytuj
  • Udostępnij