Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2016, Numer 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 9-21
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 22-32
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 33-45
Mapovanie kriminality ako súčasť analýzy bezpečnostného prostredia Monika Blišťanová s. 46-58
Оценка работоспособности системы публичной безопасности в Польше с особым учётом функционирования коммерческих охранных фирм Andrzej Czop s. 59-72
Nowoczesne technologie w kryminalistyce Jerzy Gąsiorowski s. 73-114
Wpływ paniki moralnej na postrzeganie bezpieczeństwa publicznego Janusz Gierszewski s. 115-137
Global risks : irrationality, identification and new type of threats František Hocman s. 138-146
Religioznawcze aspekty filozofii bezpieczeństwa Jerzy Ochmann s. 147-178
Surogatka to już zawód, banał czy globalne społeczne zapotrzebowanie Antoni Krauz Antoni Olak s. 179-192
Strategic kulture as an important way of security Jana Orlická s. 193-209
Działania Policji zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wybranych rodzajów turystyki aktywnej Juliusz Piwowarski Mariusz Rozwadowski s. 210-221
Bezpečnostní a s trategická studia na FSS MU pohledem jeho absolventů Pavla Pitrunová Josef Smolík Kateřina Tvrdá s. 222-246
CBRN terrorism as the existing security threat Milan Labuzík Peter Spilý s. 247-259
System bezpieczeństwa gminy na przykładzie Krynicy-Zdrój Tomasz Wałek s. 260-272
Wartości kultury fizycznej w grupie sportowców uprawiających sporty walki Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży Adam Jurczak Waldemar Makuła Dariusz Mucha s. 273-284
Wytyczne dla autorów s. 285-289
Guide for Authors s. 290-294
Инструкция для авторов s. 295-299