Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2013, Numer 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane rozwiązania prawnomiędzynarodowe w obszarze przciwdziałania i zwalczania terroryzmu Jarosław Cymerski s. 5-30
Active shooter Robert Częścik J. Radosław Truchan s. 31-47
Przemoc seksualna wobec dzieci oraz programy prewencyjne realizowane w Polsce Andrzej Czop s. 48-59
Uzależnienie od seksu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Ewelina Ćwiertnia s. 60-75
Teoretyczne i prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania destrukcyjnej działalności obcych służb specjalnych Jerzy Depo s. 76-96
Wybrane problemy "bezpieczeństwa" : poziom lokalny Janusz Falecki s. 97-114
Handel ludźmi w świetle prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa krajowego Mieczysław Koziński s. 115-138
Zintegrowana polityka bezpieczeństwa narzędziem poprawy bezpieczeństwa w uczelniach wyższych Olaf Rozwadowski s. 139-152
Historia pożarnictwa w Polsce Janusz Popis s. 153-172
Szczególne regulacje prawne II RP Robert Socha s. 173-212
Specyfika pracy w Policji a bezpieczeństwo zdrowotne policjantów Lucyna Stanek s. 213-224
System łączności jako ważny element zarządzania kryzysowego Tomasz Wałek s. 225-236
Wybrane prawne problemy zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Mariusz Wieczorek s. 237-258
Teoretyczne i praktyczne aspekty działań profilaktycznych podejmowanych na terenie województwa świętokrzyskiego na przykładzie realizacji programu "Bezpieczne Świętokrzyskie" Piotr Zalewski s. 259-283
Cубъективное и объективное в определениях понятий «опасность» и «безопасность» Vasyl Zaplatynskyy s. 284-303