Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2014, Numer 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skala przestępczości w województwie małopolskim w latach 2000-2012 Magdalena Adamczyk s. 5-19
Trening sprawności fizycznej w szkoleniu publicznych służb bezpieczeństwa Tadeusz Ambroży Dorota Ambroży s. 20-27
Korupcja w biznesie jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa Jacek Bil s. 28-39
The system of the labour protection management in the time of the extreme situations consequences liquidation Valerij Nikolajevich Cherneta s. 40-47
Wykorzystanie bezpilotowych statków latających (UAV) dla potrzeb bezpieczeństwa państwa Robert Częścik s. 48-55
Koncepcje kryminalizacji ubóstwa - wzmacnianie dewiacyjności Radosława Rodasik Ewelina Ćwiertnia s. 56-62
Výchova a prevencia mladistvých vo vzťahu ku kriminalite a ich význam Renáta Ďurkechová s. 63-79
Pojęcie bezpieczeństwa w kontekście ochrony elementów stanu cywilnego osoby transseksualnej Wojciech M. Hrynicki s. 80-91
Terroryzm niekonwencjonalny : perspektywa zmiany charakteru zagrożenia terrorystycznego we współczesnym świecie Kuba Jałoszyński s. 92-101
Asymetria v mierových operáciách Vojtech Jurčák s. 102-112
Współczesny wymiar zagrożeń naturalnych Barbara Kaczmarczyk s. 113-124
Activities of a fire brigade during huge forest fire before deployment of the overland firefighting module Jaroslav Kapusniak s. 125-134
Computer network operations in the light of "ius in bello" Kaja Kowalczewska s. 135-142
Fenomen poczucia bezpieczeństwa ludzi młodych w Polsce w XX wieku w świetle wykładni prawa Rafał Kręgulec Witold Mazurek s. 143-159
Rola polskiej Policji w bezpieczeństwie wewnętrznym Paweł Łabuz s. 160-169
Sila mimovládnych organizácií v medzinárodnej spoločnosti Ivan Majchút s. 170-176
Princíp starostlivosti bez rodových hraníc v otázkach bezpečnosti ako novej sociálnej a politickej praxe Mária Martinská s. 177-187
Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie Antoni Krauz Antoni Olak s. 188-202
Grunwaldzcy bodyguardzi : zarys wybranych zagadnień Paweł Pajorski s. 202-213
    Zacytuj
  • Udostępnij
Bezpečnostní vědy v ČR a SR, bezpečnostní strategie a právní teorie o bezpečnosti Victor Porada s. 214-227
K průnikům teorie práva a bezpečnostních věd v ČR a SR : (na příkladě formulace bezpečnostní doktríny) Eduard Bruna Victor Porada s. 228-242
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające do jego poprawy Mariusz Rozwadowski s. 243-252
Die Integrationsbemühungen des böhmischen Königs Georg von Podiebrady zum Zwecke der Gewährleistung der europäischen Sicherheit Karel Schelle s. 253-257
Informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov na internetových sociálnych sieťach Michal Krajník Vladimír Sedlák Eduard Snižik s. 258-268
Vojenský prístup k súčasným bezpečnostným hrozbám Peter Spilý s. 269-277
Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych Beata Mazur Lucia Valentová s. 278-288
Die ältesten Integrationsbemühungen zum Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit Renata Veselá s. 289-296
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń jako zadania szczególne władz lokalnych Tomasz Wałek s. 297-304
Środki używane przez terrorystów przy zamachach bombowych Rafał Zimniewicz s. 305-311
Iurisprudencia and clash of civilizations Vladimír Zoubek s. 312-325