Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2015, Numer 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wytyczne dla autorów s. 6-10
Guide for Authors s. 11-15
Инструкция для авторов s. 16-20
Bezpieczeństwo w edukacji : perspektywa ucznia : przegląd badań i przepisów prawnych dotyczących agresji w szkole Malwina Dankiewicz s. 21-38
Kultura bezpieczeństwa w życiu człowieka Jolanta Fieducik s. 39-51
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w ideologii transhumanizmu Teresa Grabińska s. 52-73
Wpływ popularności ucznia w klasie szkolnej na bezpieczeństwo jednostki w grupie rówieśniczej Dorota Ambroży Karolina Gruca Joanna Kafel Krystyna Kapik-Gruca s. 74-85
"Bardziej niż maszyn potrzebujemy człowieczeństwa" : kilka refleksji nad zasadą humanitaryzmu w świetle propagandy wojennej Kaja Kowalczewska s. 86-101
Pracownik ochrony - wzrost czy upadek kultury bezpieczeństwa - polskie realia : zarys zagadnienia Paweł Pajorski s. 102-127
Językoznawstwo, kryminalistyka a środowisko programowe VoicePrints Radosława Rodasik s. 128-141
Pozitívne a negatívne aspekty pôsobenia súkromných vojenských spoločností (tzv. kontraktorov) a možnosti regulácie ich činnosti Peter Rozemberg Boris Ďurkech s. 142-167
Nowe metody archiwizacji materiałów dialektologicznych jako forma ochrony dziedzictwa językowego Radosława Rodasik Aleksandra Skórzak s. 168-184
Samobójczy terroryzm i wartości święte : Scott Atran o genezie i walce z terroryzmem Konrad Szocik s. 185-205
Wymiar bezpieczeństwa narodowego w strategii bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii z 2013 roku Violetta Sztorc s. 206-226
Prawidłowe żywienie zdrowych kobiet w ciąży jako sposób realizacji potrzeby bezpieczeństwa osobistego i społecznego Tadeusz Ambroży Paweł Janus Joanna Wąsowska Janusz Wąsowski s. 227-245
Działania precyzyjne formacji nieregularnych : krakowska "triada zamachów" Przemysław Wywiał s. 246-258
Pewne wytyczne edukacji dla bezpieczeństwa Mirosław Zabierowski s. 259-273