Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2016, Numer 24

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 9-21
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 22-32
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 33-45
Zasady właściwego i bezpiecznego prowadzenia treningu wysokogórskiego jako elementu kształtującego zdolności kondycyjne sportowców Tadeusz Ambroży Dariusz Mucha Tomasz Wieczorek s. 46-73
Analiza porównawcza przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu Andrzej Czop Piotr Czop s. 74-91
Łamanie praw człowieka podczas migracji ludności u schyłku i po II wojnie światowej w Europie Środkowej Wojciech M. Hrynicki Jarosław Widerski s. 92-117
Návrh rozšírenia bezpečnostného vzdelávania na základných školách pre ochranu detí Lucia Kováčová s. 118-134
Analiza koncepcji mDokumentów Remigiusz Lewandowski s. 135-150
Geneza i rozwój formacji policyjnych w Polsce od początków państwowości do czasów Księstwa Warszawskiego Andrzej Czop Mariusz Sokołowski s. 151-165
Kontrowersje wokół opieki państwa nad chorym na Alzheimera : opis przypadku Agata Bornikowska Ewa Zieliński s. 166-177
Scenáre možného vývoja v Juhočínskom mori v reakcii na rozhodnutie stáleho arbitrážneho súdu Jozef Žigray s. 178-211
Terroryzm w imię islamskiego dżihadu Waldemar Zubrzycki s. 212-226
Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa - wymiana międzynarodowych doświadczeń : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Jarosław Cymerski Jacek Lipski s. 227-234
Wytyczne dla autorów s. 235-239
Guide for Authors s. 240-244
Инструкция для авторов s. 245-249