Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2015, Numer 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wytyczne dla autorów s. 5-9
Guide for Authors s. 10-14
Инструкция для авторов s. 15-19
Ekspresyjny wymiar sztuk walki Wojciech J. Cynarski s. 21-39
Bezpieczeństwo w edukacji : perspektywa ucznia : szkolne programy profilaktyczne Malwina Dankiewicz s. 40-51
Sprawcy przestępstw zorganizowanych z terenu województwa śląskiego w świetle badań aktowych za lata 2004-2014 Jerzy Gąsiorowski s. 52-80
Teoretické východiská skúmania problematiky definovania konfliktov Radoslav Ivančík Rastislav Kazanský s. 81-91
Uprzywilejowana pozycja Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych a ochrona strategicznych interesów państwa Kaja Kowalczewska s. 92-109
Efektywność instytucji pomocy społecznej a bezpieczeństwo socjalne obywateli Anita Lewandowska s. 110-140
Bezpečnosť ako predmet sekuritológie Jozef Matis s. 141-158
Rozwój osobowości i samorealizacja jako istota bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym Juliusz Piwowarski Lucyna Stanek s. 159-170
Stručná história súkromných vojenských síl, definícia a základná typológia súkromných vojenských spoločností (SVS) Peter Rozemberg Boris Ďurkech s. 171-189
Struktura porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnej Tomasz Wałek s. 190-202
Niektóre aspekty teorii niebezpieczeństwa i bezpieczeństwa Vasyl Zaplatynskyi s. 203-211