Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2012, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Juliusz Piwowarski s. 3-8
Od Redakcji s. 9-11
Fenomen cielesności w aspekcie estetyki Dorota Ambroży s. 12-21
Natura współczesnego bezpieczeństwa Jarosław Prońko s. 22-43
9 kanonów rządzenia cesarstwem : chińska kultura bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 44-54
Wykorzystanie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w przeciwdziałaniu, zwalczaniu terroryzmu i ekstremizmu Jerzy Depo s. 55-65
Zapobieganie przestępstwom oraz wykrywanie ich sprawców Malwina Dankiewicz s. 66-78
Wykorzystywanie sił i środków przez administrację lokalną : przykład powiatu oleskiego Tomasz Olejnik s. 79-99
Zasady etyki panujące w administracji Lidia Rozmus s. 100-114