Tytuł Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
ISSN 2299-4033
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje
2018, Numer 29

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy filary kultury bezpieczeństwa Juliusz Piwowarski s. 9-21
Three pillars of security culture Juliusz Piwowarski s. 22-32
Три колонны культуры безопасности Юлиуш Пивоварски s. 33-45
Alternatywne techniki definitywnych dróg oddechowych u pacjentów urazowych w warunkach pozaszpitalnych Dawid Aleksandrowicz Izabela Krzyszkowa Agnieszka Pedrycz s. 46-56
Bezpieczeństwo zdrowotne vs dobrostan psychospołeczny : aspekty aksjologiczne i funkcjonalne Konrad Harasim s. 57-69
Teaching of the issue of first aid at schools in the Czech Republic Štěpán Kavan s. 70-79
Instytucje zwalczające zorganizowaną przestępczość ekonomiczną w Polsce Wiesław Mądrzejowski s. 80-106
Prawne podstawy współdziałania służb i instytucji zwalczających przestępczość zorganizowaną w Polsce Wiesław Mądrzejowski s. 107-140
Agresja w sporcie. Jak sobie z nią radzić? Dariusz Pater s. 141-156
Migrácia ako možná príčina konfliktov Peter Rozemberg s. 157-180
Zálohy ozbrojených síl Slovenskej rebubliky Peter Toma Jozef Turac s. 181-191
Fałszerstwo dokumentów w ujęciu historycznym Ewelina Zgajewska-Rytelewska s. 192-217
Hejt jako społeczny przejaw patologii w Internecie : próba klasyfikacji adresatów Grzegorz Urbanek s. 218-237
System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na tle społecznych i ekonomicznych kosztów wypadków drogowych w Polsce – wybrane problemy podstawowe Bogdan Bajorski s. 238-259
Wytyczne dla autorów s. 260-264
    Zacytuj
  • Udostępnij
Guide for Authors s. 265-269
    Zacytuj
  • Udostępnij
Инструкция для авторов s. 270-274
    Zacytuj
  • Udostępnij