Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przekłady Literatur Słowiańskich
2014, Tom 5, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Tokarz s. 7-11
Prevod in svetovna književnost Marko Juvan s. 15-33
Literatura światowa a przekład Marko Juvan s. 34-51
Razvoj prevodoslovja in interdisciplinarnost Martina Ožbot s. 52-59
Rozwój przekładoznawstwa i interdyscyplinarność Martina Ožbot s. 60-67
Obcy w nas i my w obcym: przekład jako różnica i podobieństwo czy przypominanie Bożena Tokarz s. 68-83
Iz povijesti formalne metode: Poljska „integralistička” škola i Zagrebačka književnoznanstvena škola Tea Rogić Musa s. 84-107
Z historii metody formalnej: polska szkoła „integralistyczna” i zagrzebska szkoła literaturoznawcza Tea Rogić Musa s. 108-133
Skazani na komparatystykę i przekład Leszek Małczak s. 137-148
„Refrakcje” literatury czeskiej wrocławskich wydawnictw Afera i Książkowe Klimaty Dorota Żygadło-Czopnik s. 149-159
Literatura tłumaczona jako naturalny etap historii gatunku? Projekt Stefana Minczewa "Iz istorija na byłgarskija Roman" Magdalena Pytlak s. 160-173
Odniesienia intertekstualne obecne w tłumaczeniu dramatu "Ślub" Witolda Gombrowicza na język kaszubski w świetle badań komparatystycznych Hanna Makurat s. 174-183
Przekład powieści Gordany Kuić "Zapach deszczu na Bałkanach" wobec oryginału Małgorzata Filipek s. 184-199
Podwojony dialog — przekładu i twórczości własnej — ujęcie komparatystyczne? Monika Gawlak s. 200-214
„Le drugo ime za ljubezen…“ : Novejše knjižno italijanjenje slovenskega leposlovja (2000—2013) Miran Košuta s. 217-230
Italijanski knjižni prevodi slovenskega leposlovlja Miran Košuta s. 231-243
„To tylko inna nazwa miłości…” : Nowe włoskie przekłady słoweńskiej literatury pięknej (2000—2013) Miran Košuta s. 244-256
Fałszywi przyjaciele tłumacza i jego wierni wrogowie w praktyce bułgarsko‑polskich tłumaczeń literackich Hanna Karpińska s. 257-271
Drugi v Drugem: književni citati v poljskem in italijanskem prevodu romana Gimnazijka Antona Ingoliča Robert Grošelj s. 272-287
Obcy w obcym: cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści Gimnazijka Antona Ingoliča Robert Grošelj s. 288-303
Soočanje kultur v dvojezičnem slovaropisju Anita Srebnik s. 304-321
Spotkanie kultur w słowniku dwujęzycznym Anita Srebnik s. 322-339
Analiza hybrydowych tekstów Unii Europejskiej — wybrane zagadnienia metodologiczne Przemysław Brom s. 340-352
Tłumacz komparatysta — tłumacz uwikłany w język O dwóch „poezjotwórczych” kategoriach gramatycznych w języku polskim i słoweńskim Anna Muszyńska‑Vizintin s. 355-373
Jozef Marušiak — tłumacz-komparatysta idealny? Marta Buczek s. 374-387
„Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 2 (12): Polonistyka w Bułgarii — wczoraj i dziś Dorota Gołek-Sepetliewa s. 391-398
Indeks autorów Joanna Cieślar s. 399-406
Indeks tłumaczy Joanna Cieślar s. 407-408
Noty o Autorach s. 409-414