Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przekłady Literatur Słowiańskich
2009, Tom 1, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Tokarz s. 7-11
Rozrachunki po przełomie. Polskie przekłady z literatury bułgarskiej po 1989 r. Diagnozy i prognozy. Współczesność i tradycja Celina Juda s. 15-28
Literatura polska w przekładach na język bułgarski : czasopisma literackie w latach 1990-2007 Kalina Bahneva s. 29-48
Bułgarskie wybory z literatury polskiej : (na materiale z prasy literackiej) Iskra Likomanova s. 49-57
Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej "Trzej bracia i złote jabłko" : (kod estetyczny) Joanna Mleczko s. 58-68
O polskich przekładach chorwackiej literatury wojennej - Dragutin Tadijanović : "Molba munji nebeskoj" Leszek Małczak s. 71-83
O strategii tłumaczenia na przykładzie powieści "Ministerstwo bólu" Dubravki Ugrešić Anita Gostomska s. 84-91
Tłumaczenie wiersza "klišej kiše" Josipa Severa a zagadnienie muzyczności Anna Ruttar s. 92-101
Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007 r. Ivana Vidović Bolt Đurđica Čilić Škeljo s. 102-110
O polskich przekładach nowej czeskiej "powieści praskiej" (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola) Józef Zarek s. 113-130
O recepcji tłumaczeń czeskiej literatury bestsellerowej w Polsce : (na przykładach tłumaczeń książek Michala Viewegha, Ireny Obermannovej i Haliny Pawlowskiej) Izabela Mroczek s. 131-140
Kategoria świadka w przekładzie prozy macedońskiej Magdalena Błaszak s. 143-151
Polski dramat w Serbii w latach 1990-2006 Jadwiga Sobczak s. 155-164
Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury : "Powieść o Londynie", czyli obcość oryginału a obcość przekładu Małgorzata Filipek s. 165-180
Polskie przekłady dramatu słowackiego w latach 1990-2005 Lucyna Spyrka s. 183-195
Słowacki realizm magiczny w polskim przekładzie Marta Buczek s. 196-208
Słoweńskie wybory z literatury polskiej : przekłady z lat 1990-2006 Bożena Tokarz s. 211-226
Poezja Gregora Strnišy w przekładzie Katariny Šalamun‑Biedrzyckiej Monika Gawlak s. 227-241
"Polskość" w słoweńskich przekładach Rozki Štefan Anna Muszyńska s. 242-261
Przyczynek do tematu : przekład w systemie literatury. Przy okazji słoweńskiej wersji "Dziennika" Witolda Gombrowicza Michał Kopczyk s. 262-277
Cicha rozmowa ostatnich przekładów Tonego Pretnara Andrej Šurla Monika Gawlak (tłum.) s. 278-292
Przekłady literatury słoweńskiej w Czechach i w Polsce w latach 1990-2006 Tatjana Jamnik Agnieszka Będkowska-Kopczyk (tłum.) Michał Kopczyk (tłum.) s. 295-312
Indeks autorów Monika Gawlak s. 313-323
Indeks tłumaczy Monika Gawlak s. 324-327
Noty o Autorach. s. 329-334