Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przekłady Literatur Słowiańskich
2014, Tom 4, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Tokarz s. 9-10
Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 2007-2012 Dorota Gołek-Sepetliewa s. 13-26
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 2007-2012 Marinela Dimitrova s. 29-45
Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007-2012 Katarzyna Majdzik Tomasz Łoś s. 49-91
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007-2012 Martina Podboj s. 95-122
Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w latach 2007-2012 Paulina Juraszek s. 125-197
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w latach 2007-2012 Paulina Juraszek s. 201-244
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w latach 2007-2012 Magdalena Błaszak s. 247-251
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w latach 2007-2012 Aneta Todevska s. 255-256
Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 2007-2012 Marta Drachal Estera Sobalkowska s. 259-310
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 2007-2012 Marta Drachal s. 313-359
Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w latach 2007-2012 Marta Buczek s. 363-382
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w latach 2007-2012 Marta Buczek s. 385-416
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007-2012 Joanna Cieślar Monika Gawlak s. 419-450
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 2007-2012 Marlena Gruda s. 453-494
Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w latach 1990-2006 : (uzupełnienia) Hanna Karpińska s. 497-503
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w latach 1990-2006 : (uzupełnienia) Jana Unuk s. 505-512
Indeks autorów s. 513-531
Indeks tłumaczy s. 533-541