Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przekłady Literatur Słowiańskich
2012, Tom 3, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Tokarz s. 7-10
Tożsamość Čefura w polskim przekładzie powieści Gorana Vojnovicia pt. "Čefurji raus!" Monika Gawlak s. 13-31
Kilka uwag o czeskim przekładzie "Pawia królowej" Doroty Masłowskiej Izabela Mroczek s. 32-44
Transkulturowość oryginału w przekładzie : (na przykładzie powieści "Derviš i smrt" Mešy Selimovicia) Iwona Stanios s. 45-62
Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym na przykładzie sloweńskiego przekładu "Pana Tadeusza" Rozki Štefan Nikolaj Jež s. 63-74
Między polityką a estetyką - o recepcji i przekładzie "Przedstawienia "Hamleta" we wsi Głucha Dolna" Ivo Brešana Leszek Małczak s. 75-94
Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym Mateusz Warchał s. 97-106
Czeski humor po polsku Lenka Németh Vítová s. 107-118
Bohater groteskowy "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza w przekładzie Katariny Šalamun-Biedrzyckiej Marzena Osmólska s. 119-132
Przekraczając granice : problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw Paulina Pycia s. 135-148
Adresat dziecięcy w tłumaczeniach "Winnie-the-Pooh" A. A. Milne'a na język polski i słowacki Sylwia Sojda s. 149-163
Bariery kulturowe w słowackim przekładzie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza Marta Buczek s. 164-183
Bliskość kulturowa a przekład w obrębie literatury polskiej i słowackiej Lucyna Spyrka s. 184-199
Polskie frazeologizmy w słoweńskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej Katarzyna Baran s. 200-215
Dora Gabe i Anna Kamieńska - dialogi poetyckie Adriana Kovacheva s. 219-233
Gombrowicz w Słowenii : ramy interpretacyjne czasu i przestrzeni kulturowej Bożena Tokarz s. 234-251
Oblicza melancholii : "Szafa" Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład Katarzyna Majdzik s. 252-266
Indeks autorów Marlena Gruda s. 267-272
Indeks tłumaczy Marlena Gruda s. 273-274
Noty o Autorach. s. 275-278