Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przekłady Literatur Słowiańskich
2011, Tom 2, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o Rozce Štefan : (1913-2011) Bożena Tokarz s. 7-12
Zamiast wstępu Bożena Tokarz s. 13-21
Kulturowe matryce semantyczne - wiersz macedoński w refleksie polskim i chorwackim Lech Miodyński s. 25-36
Odczytując sens oryginału : (na podstawie przekładu na język serbski i angielski "Poematu dla dorosłych" Adama Ważyka) Iwona Haneczok s. 37-49
Granice egzotyzacji : (na przykładzie polskiego przekładu "Indże" Jordana Jowkowa) Joanna Mleczko s. 53-60
Obraz Turka osmańskiego - między mitem, historią a przekładem (na marginesie dwóch powieści historycznych Wery Mutafczijewej) Adriana Kovacheva s. 61-79
Dialog znaków i kodów : między oryginałem a polskim przekładem powieści Miljenko Jergovicia "Ruta Tannenbaum" Maciej Czerwiński s. 83-105
Obraz katolików i muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia "U musafirhani" Leszek Małczak s. 106-121
Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia : (o dialogu kultur w polskim przekładzie "Ministerstwa Bólu" Dubravki Ugrešić) Katarzyna Majdzik s. 122-143
O leksyce bezekwiwalentnej w tłumaczeniu : szkic psycholingwistyczny Mateusz Warchał s. 138-143
"Odpowiednie dać rzeczy słowo", czyli świat Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie Paulina Pycia s. 144-160
O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej : przypadek Ludvíka Vaculíka Józef Zarek s. 163-174
Stylizacja na potoczność w przekładzie literatury czeskiej na język polski Lenka Vítová s. 175-187
Tłumaczenia niektórych tekstów współczesnej prozy polskiej na język czeski - przyczynek do dialogu kultur Libor Pavera s. 188-202
"Gottland" Mariusza Szczygła w czeskim przekładzie i jego czeska recepcja Izabela Mroczek s. 203-212
Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia Małgorzata Filipek s. 215-231
Wielokulturowość w przekładzie "Opowieści galicyjskich" Andrzeja Stasiuka Marta Buczek s. 235-250
Przekład udomowiony - przekład wyobcowany Lucyna Spyrka s. 251-265
W perspektywie poznania i projekcji : o polskim przekładzie zbioru esejów Draga Jančara "Terra incognita" Bożena Tokarz s. 269-282
Przesunięcia międzytekstowe i międzykulturowe w tłumaczeniu : współczesna proza polska w języku słoweńskim Jasmina Šuler Galos s. 283-294
Intertekstualność jako forma dialogu kulturowego Anna Muszyńska s. 295-305
Indeks autorów Monika Gawlak s. 307-312
Indeks tłumaczy Monika Gawlak s. 313-314
Noty o Autorach. s. 315-319