Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przekłady Literatur Słowiańskich
2015, Tom 6, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Tokarz s. 5-10
From translation to imitation = Od tłumacza do naśladowania Richard Jackson Wojciech Tokarz (tłum.) s. 13-27
Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranića = The echo of Adam Mickiewicz's messianism in the work of Ivan Mažuranić Tea Rogić Musa Leszek Małczak (tłum.) s. 28-55
O przekładzie tytułu : (na przykładzie prozy słoweńskiej) Monika Gawlak s. 56-69
Perspektywa tekstowa i perspektywa kulturowa w przekładzie, czyli o kłopotach współistnienia Bożena Tokarz s. 73-89
Lektura anagramatyczna a przekład : (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia "la folie de saussure") Katarzyna Majdzik s. 90-104
"Wolność kontrolowana" - o (nie)zależności tłumacza : uwagi do polskiego przekładu powieści Petry Hůlovej "Umělohmotný třípokoj" Dorota Żygadło-Czopnik s. 105-119
Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego Małgorzata Filipek s. 120-132
Wiedza i zmysły w pracy tłumacza Anna Muszyńska-Vizintin s. 133-148
Polski przekład dramatu Asji Srnec Todorović "Odbrojavanje" wobec kategorii ciała i cielesności Katarzyna Wołek-San Sebastian s. 149-157
Tłumacz zdemaskowany : wybrane teksty Dubravki Ugrešić w przekładzie Doroty Jovanki Ćirlić : spojrzenie krytyczne Agata Jawoszek s. 158-171
Dialog swojskości i obcości w powieści "Most na Drinie" Ivo Andricia a modyfikacja znaczeń ewokowanych nazw własnych w przekładzie na język polski Martyna Ecler-Pasku s. 172-198
Vlastní jména v prózách Cirila Kosmače při překladu ze slovinštiny do češtiny = Nazwy własne w prozie Cirila Kosmača w przekładzie z języka słoweńskiego na język czeski Jana Šnytová Marta Buczek (tłum.) s. 199-225
Wolność tłumacza wobec kalejdoskopu kultur na przykładzie esejów Božidara Jezernika Joanna Cieślar s. 226-236
Przekład w przestrzeni oddziaływania obcej kultury Galia Simeonova-Konach s. 237-248
Odbiorca przewidywany w powieści "Sny i kamienie" Magdaleny Tulli w oryginale i przekładzie Jany Unuk na język słoweński Marlena Gruda s. 249-270
Transfer niektórych elementów językowych w przekładzie poezji polskiej na język macedoński Lidija Tanuševska s. 271-280
Tłumacz jako instytucja : przypadek PRL i drugiej Jugosławii Leszek Małczak s. 281-289
Indeks autorów Monika Gawlak s. 291-297
Indeks tłumaczy Monika Gawlak s. 299-300