Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Przekłady Literatur Słowiańskich
2013, Tom 5, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o prof. dr hab. Iskrze Likomanowej Dorota Gołek‑Sepetliewa s. 7-8
Wstęp Bożena Tokarz s. 9-17
Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2013 roku Dorota Gołek‑Sepetliewa s. 21
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2013 roku Marinella Dimitrova s. 23-25
Przekłady książkowe bułgarsko‑polskie i polsko‑bułgarskie w latach 2007—2013 Dorota Gołek‑Sepetliewa s. 27-38
Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku Katarzyna Majdzik s. 41-42
Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy : Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007—2013 Katarzyna Majdzik s. 43-60
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2013 roku Slaven Kale s. 61-66
Przekłady literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007—2013 Martina Podboj s. 67-73
Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2013 roku Joanna Mrzyk Martyna Paszek s. 77-82
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2013 roku Katarzyna Jagielska Aleksandra Peter s. 83-87
„Jesteśmy blisko i coraz więcej o sobie wiemy” : Komentarz do bibliografii za lata 2007—2013 Dorota Żygadło-Czopnik s. 89-106
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2013 roku Magdalena Błaszak s. 109
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2013 roku Aneta Todevska s. 111-112
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii (lata 2007—2013) — komentarz literaturoznawczy Lech Miodyński s. 113-120
Przekłady literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii w latach 2007—2013 Magdalena Błaszak s. 121-127
Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2013 roku Małgorzata Filipek s. 131-140
Przekłady literatury serbskiej w Polsce w latach 2007—2013 Leszek Małczak s. 141-149
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2013 roku Małgorzata Filipek s. 151-157
Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2013 roku Marta Buczek s. 161-162
Literatura słowacka w Polsce w latach 2007—2013 Marta Buczek s. 163-176
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2013 roku Joanna Ciesielska s. 177-179
Literatura polska w słowackich przekładach po 2007 roku Marta Buczek s. 181-200
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2013 roku Monika Gawlak s. 203-207
Przekłady literatury słoweńskiej w Polsce w latach 2007—2013 — komentarz Monika Gawlak s. 209-221
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2013 roku Marlena Gruda s. 223-226
Indeks autorów Joanna Cieślar s. 227-236
Indeks tłumaczy Joanna Cieślar s. 237-240