Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Przekłady Literatur Słowiańskich
2016, Tom 7, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Halina Janaszek-Ivaničková (ur. 12.12.1931, zm. 12.06.2016) Lucyna Spyrka s. 5-8
Wstęp Bożena Tokarz s. 9-11
Poza granicami schematów : kilka uwag o polskiej refleksji nad przekładem = Going beyond schemas : some remarks on the Polish reflection upon translation Bożena Tokarz s. 15-33
Med medkulturnostjo v prevodni prakski in "mednokulturnostjo" v prevodoslovju = Between interculturality in translation practice and "interculturality" in translatology Štefan Vevar s. 34-48
Międzykulturowość w praktyce przekładowej a "międzykulturowość" w translatologii = Between interculturality in translation practice and "interculturality" in translatology Štefan Vevar Anna Muszyńska-Vizintin (tłum.) s. 49-63
Koncepcja przekładu L'ubomíra Feldka w kontekście słowackiej myśli przekładoznawczej = L'ubomír Feldek's concept of translation in the context of the Slovak translatological thoughts Lucyna Spyrka s. 64-77
Básnický preklad po Slovensku po roku 1945 = The translation of poetry in Slovakia after 1945 Anna Valcerová s. 78-96
Przekład poezji w Słowacji po roku 1945 = The translation of poetry in Slovakia after 1945 Anna Valcerová Marta Buczek (tłum.) s. 97-113
(Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta pjesnik Zdravko Malić = (Self-)perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one's own identity : the poet Zdravko Malić Tea Rogić Musa s. 117-125
(Samo)poznanie poprzez Innego i obca kultura jako źródło własnej tożsamości : poeta Zdravko Malić = (Self-)perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one's own identity : the poet Zdravko Malić Tea Rogić Musa Katarzyna Majdzik (tłum.) s. 126-135
I. Prijatelj in A. Nowaczyński: informativno-korektivna funkcija prevoda : (Wildovi aforizmi prek poljščine v slovenščino) = I. Prijatelj and A. Nowaczyński: The informative and the corrective function of translation : (Wilde's aphorisms rendered into Slovene via Polish) Majda Stanovnik s. 136-150
I. Prijatelj i A. Nowaczyński: informacyjno-korekcyjna funcja przekładu : (aforyzmy Wilde'a tłumaczone poprzez polski na słoweński) = I. Prijatelj and A. Nowaczyński: The informative and the corrective function of translation : (Wilde's aphorisms rendered into Slovene via Polish) Majda Stanovnik Agnieszka Bukowczan (tłum.) Joanna Cieślar (tłum.) s. 151-164
"Zbiór ten nie zostanie bezużytecznym w księgarstwie ciężarem", czyli "Narodowe pieśni serbskie" wybrane i przełożone przez Romana Zmorskiego = "The collection will not be an useless burden for the book trade" that is, "Serbian folk songs" selected and translated by Roman Zmorski Izabela Lis-Wielgosz s. 165-182
Wojna, nacjonalizm chorwacki, seks i przekleństwa - czyli jak przetłumaczono książki Vedrany Rudan? = War, Croatian nationalism, sex and swearwords - how has Vedrana Rudan's books been translated? Monika Skrzeszewska s. 183-198
Danuty Abrahamowicz szkoła przekładu = Danuta Abrahamowicz's school of translation Marta Buczek s. 201-219
Obraz literatury polskiej na Słowacji w tłumaczeniach Jozefa Marušiaka = The Picture of Polish Literature in Slovakia through Jozef Marušiak's Translations Zuzana Pojezdalová s. 220-235
Historia Słowenii oczami Polaka : o przekładach literatury słoweńskiej Joanny Pomorskiej = The history of Slovenia in a Polish perspective : Slovenian literature as translated by Joanna Pomorska Joanna Cieślar s. 236-249
Problemi interpretacije prevođenja stare književnosti : Nekolino pitanja, primjedbi i propozicija = The problems of interpreting and translating old literature : several questions, comments and propositions Zvonimir Milanović s. 250-260
Problemy interpretacji oraz tlumaczenia literatury dawnej : kilka uwag, kwestii i propozycji = The problems of interpreting and translating old literature : several questions, comments and propositions Zvonimir Milanović s. 261-270
Toneta Pretnarja prevod sonetov Jana Nepomuneca Kamińskega = Translation of the sonnets of Jan Nepomucen Kamiński by Tone Pretnar Andrej Šurla s. 271-285
Sonety Jana Nepomucena Kamińskiego w przekładzie Tonego Pretnara = Translation of the sonnets of Jan Nepomucen Kamiński by Tone Pretnar Andrej Šurla Joanna Cieślar (tłum.) Monika Gawlak (tłum.) Weronika Gawlak (tłum.) s. 286-300
Medkulturnost v romanu Maje Haderlap "Engel des Vergessens Silvija Borovnik s. 303-315
Międzykulturowość w powieści Mai Haderlap "Engel des Vergessens Silvija Borovnik Joanna Cieślar (tłum.) s. 316-326
Niemieckie composita jako jednostki słowotwórcze nacechowane kulturowo w przekładzie na językpolski = German compound words as culturally marked word-formation units and their translation into Polish Jakob Altmann s. 327-350
Polskie przekłady zbioru "Priče iz davnine" Ivany Brlić-Mažuranić = Polish translations of "Croation tales of long ago" by Ivana Brlić-Mažuranić Anita Gostomska s. 353-375
Chorvátska literatúra pre deti a mládež v centre zájmu slovenských prekladateľov = Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators Alica Kulihová s. 376-390
Literatura chorwacka dla dzieci i młodzieży w centrum zainteresowania słowackich tłumaczy = Croatian literature for children and youth as the centre of interest of Slovak translators Alica Kulihová Marta Buczek (tłum.) s. 391-405
Noty o autorach s. 407-411
Indeks autorów Jakob Altmann s. 413-418
Indeks tłumaczy Jakob Altmann s. 419-420