Tytuł Przekłady Literatur Słowiańskich
ISSN 1899-9417
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przekłady Literatur Słowiańskich
2016, Tom 7, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bożena Tokarz s. 5
Bibliografia przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2015 roku Dorota Gołek‑Sepetliewa s. 9-10
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2015 roku Adriana Kovacheva s. 11-13
Na tropie literatury bułgarskiej w Polsce w 2015 roku : On the trail of Bulgarian literature in Poland in 2015 Dorota Gołek‑Sepetliewa s. 15-24
Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2015 roku Antonina Kurtok s. 27-29
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Chorwacji w 2015 roku Petra Gverić Katana s. 31-33
Dvadeset pet godina bilježenja prijevoda : hrvatsko i poljsko ogledalo : Twenty five years of translation: a cultural mirror of Croatian and Polish literature Petra Gverić Katana s. 35-52
O dwudziestu pięciu latach przekładów literatury polskiej i chorwackiej : zwierciadła przekładu : Twenty five years of translation: a cultural mirror of Croatian and Polish literature Petra Gverić Katana s. 53-72
Bibliografia przekładów literatury czeskiej w Polsce w 2015 roku Jakob Altmann s. 75-77
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2015 roku Jakob Altmann s. 79-81
Komentarz do bibliografii przekładów literatury czeskiej w Polsce i literatury polskiej w Czechach w 2015 roku : A commentary on the bibliography of translations of Czech literature in Poland and Polish literature in the Czech Republic in 2015 Izabela Mroczek s. 83-90
Bibliografia przekładów literatury macedońskiej w Polsce w 2015 roku Magdalena Błaszak s. 93
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Macedonii w 2015 roku Magdalena Błaszak s. 95
Przekłady literatury macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński za 2015 rok : Polish‑Macedonian and Macedonian‑Polish literary translations in 2015 Zofia Dembowska s. 97-104
Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2015 roku Katarzyna Majdzik s. 107-110
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w 2015 roku Estera Sobalkowska s. 111-113
Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii i serbskiej w Polsce w 2015 roku : Comments on the Polish-Serbian and Serbian-Polish bibliography in 2015 Estera Sobalkowska s. 115-124
Bibliografia przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku Marta Buczek s. 127-130
Komentarz do bibliografii przekładów literatury słowackiej w Polsce w 2015 roku : A commentary on the bibliography of Slovak literary translations in Poland in 2015 Marta Buczek s. 131-144
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowacji w 2015 roku Zuzana Pojezdalová s. 145-147
Tłumacze literatury polskiej w świetle "Słownika słowackich tłumaczy literatury pięknej XX wieku" : Translators of Polish Literature as reflected in the "Dictionary of Slovak Literary Translators of the 20th Century" Zuzana Pojezdalová s. 149-158
Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w 2015 roku Monika Gawlak s. 161-165
Rola Instytutu Mikołowskiego w upowszechnianiu przekładów literatury słoweńskiej w Polsce w ostatnich latach : The Mikołowski Institute’s Role in Promoting Slovenian Literature in Poland in the last years Monika Gawlak s. 167-179
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku Karolina Bucka Kustec s. 181-186
Przekłady literatury polskiej w Słowenii w 2015 roku : Polish literature in Slovenian translation in 2015 Anna Muszyńska Vizintin s. 187-198
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w 2014 roku Adriana Kovacheva s. 201
Noty o Autorach s. 203-206
Indeks autorów Joanna Cieślar s. 207-212
Indeks tłumaczy Joanna Cieślar s. 213-215