Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sacrum" wobec "duchowego" : pojęciowe pułapki i warianty wzajemnych odniesień Zofia Zarębianka s. 7-14
Czy ciało może być świątynią duszy? parareligijny wymiar duchowości hatha-jogi Krzysztof T. Konecki s. 15-30
Oczyszczając drzwi percepcji : szkic o idei imaginacji w romantyzmie, kontrkulturze i new age Andrzej Kasperek s. 31-48
Nowa duchowość w perspektywie podejścia ekonomicznego : przyczynek do reinterpretacji podstawowych założeń paradygmatu Łukasz Kutyło s. 49-65
Pozareligijna duchowość (polskich) niewierzących Radosław Tyrała s. 67-79
Człowiek - kobieta - zakonnica? : sposoby konstruowania kobiecości przez siostry zakonne Karolina Nikielska-Sekuła s. 81-98
W niewoli brudu i czystości Sławomir Drelich B. Szwarcman-Czarnota Georges Vigarello s. 101-105