Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy społeczne w teorii i praktyce Łukasz Krzyżowski Katarzyna Leszczyńska s. 9-12
Socjologia problemów społecznych - raz jeszcze Krzysztof Frysztacki s. 13-18
Instytucjonalizacja samorządu terytorialnego a szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych Barbara Gąciarz s. 19-27
Unemployed people in Małopolska voivodeship - past and present of the social problem in light of personal and official documents Lucjan Miś s. 31-42
Problem uzależnień na przykładzie miasta średniej wielkości Leszek Wieczorek s. 43-57
Racjonalność krakowskich bezdomnych Anna Gondek s. 59-73
Badania nad bezdomnością w Polsce : wytyczne do ogólnopolskich badań osób bezdomnych Jerzy Gruszka s. 75-87
Aktywizacja i integracja – wybrane zagadnienia dotyczące spółdzielczości socjalnej w Małopolsce i na Opolszczyźnie Wojciech Goleński s. 89-98
Od wiedzy instytucji do wiedzy terenu – w stronę demokratycznego wytwarzania wiedzy na temat kobiet świadczących usługi seksualne Agata Dziuban Anna Ratecka s. 99-115
Bariery aktywności obywatelskiej w opinii liderek i liderów organizacji społecznych w Krakowie Inga Hajdarowicz s. 117-127
Developing governance networks in rural areas : the case of local action groups in the sub-carpathian region Agnieszka Pawłowska s. 131-140
Powiaty w sieci : główne funkcje realizowane przez samorządowe witryny internetowe Leszek Porębski s. 141-151
Partycypacja społeczna czynnikiem rozwoju powiatu? Analiza opinii urzędników wybranych samorządów powiatowych województwa świętokrzyskiego Tomasz Masłyk Ewa Migaczewska s. 153-167
Rola powiatu w rozwoju cywilizacyjnym : przypadek Małopolski Maria Stojkow Dorota Żuchowska-Skiba s. 169-181
The role of human and social capital in the local and regional development on the example of Podkarpackie voivodeship Hubert Kotarski s. 183-191
Zaufanie a „governance” – na przykładzie współpracy między organizacjami pierwszego i trzeciego sektora, finansowanej z pieniędzy publicznych Tomasz Piróg s. 193-210
European funds as a new tool of a local authority selected case studies of municipal leaders Agata Nijander-Dudzińska s. 211-220
Jakość życia z ciężkimi chorobami przewlekłymi i terminalnymi oraz jakość umierania w Polsce z perspektywy badań socjologicznych – dyskusja wokół literatury przedmiotowej Agata Maksymowicz s. 223-229
Miasto jako pole kapitalistycznego konfliktu s. 231-235
Informacje dla autorów. s. 237-238