Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partycypacja obywateli w rządzeniu : problemy polskiej samorządności Tomasz Masłyk Tomasz Piróg s. 7-12
Potrzeby czy zasoby? : nurty diagnozowania kultury na poziomie gmin Kaja Rożdżyńska-Stańczak Paweł Tomanek s. 13-29
Źródła wiedzy o potrzebach i opiniach mieszkańców w zarządzaniu gminą wiejską Małgorzata Marks-Krzyszkowska s. 31-42
Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce Agnieszka Jeran Piotr Matczak Maciej Milewicz Krzysztof Mączka s. 43-57
Wyborcza karuzela : staż parlamentarny jako czynnik sukcesu wyborczego kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta Sławomir Bartnicki Janina Kowalik s. 59-77
Marszałkowie województw jako politycy regionalni Tatiana Majcherkiewicz s. 79-103
Dwadzieścia lat eksperymentu z lokalną partycypacją mniejszości romskiej w podhalańskiej gminie Ewa Nowicka Maciej Witkowski s. 105-119