Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O (nie)zbędności opowiadania : refleksje teoretyczno-krytyczne na temat badań narracyjnych z perspektywy «storytelling» Dorota Rancew-Sikora Katarzyna Skowronek s. 7-24
Opowiadanie w społecznym układzie stołu : analiza konwersacyjna spotkań rodzinnych Dorota Rancew-Sikora s. 25-43
Powieść autobiograficzna jako dokument osobisty i podobny do pamiętników konkursowych : materiał badań socjologicznych Jacek Kubera s. 45-61
Fenomenologiczna jakość doświadczenia psychodelicznego - analiza treści trip raportów Piotr Garczewski s. 63-78
Digital Storytelling : Creative Writing as a Form of Participation in Literary Culture Lucyna Stetkiewicz s. 79-97
Diabeł gardzienicki - diabeł opowieści : proces opowiadania jako figura dyskursu społecznego Anna Kapustka s. 99-118
Arnold Gehlen jako anty-Rousseau Anna Szklarska s. 119-136
Pogrzeb bohatera kulturowego jako wydarzenie medialne : przyczynek do analizy mitycznych opowieści o życiu i śmierci znanych postaci Paweł Ciołkiewicz s. 137-153
Kwiaty ciała i krwi : wokół mitu filmów snuff Przemysław Dudziński Dawid Głownia s. 155-170
O niektórych strategiach kształtowania opinii i percepcji w recenzji filmowej Dominika Topa-Bryniarska s. 171-186
Jak żyć w świecie, który nagle stracił jakikolwiek sens? Katarzyna Kęsek Jonathan Lear (aut. dzieła rec.) s. 189-194