Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityczne koncepcje Unii Europejskiej Zbigniew B. Rudnicki s. 11-27
Poza etatem. Społeczna odpowiedź na zmianę popytu na pracę Tomasz Piróg s. 29-41
Dialog społeczny w Polsce - przegląd literatury Agata Anacik Seweryn Krupnik Agnieszka Otręba Joanna Skrzyńska Dariusz Szklarczyk Hanna Uhl s. 43-58
Twoje JA oddzwoni za chwilę. Wpływ nowych technologii na tożsamość i zakres autonomii działań Krzysztof Albin s. 61-71
Wykluczenie cyfrowe jako nowa płaszczyzna podziałów w społeczeństwie informacyjnym Wojciech Kowalik s. 73-84
Online czy offline? Struktura korzystających i niekorzystających z Internetu w Polsce Magdalena Szpunar s. 85-97
Zachód i Bizancjum. Zarys teologii politycznej wielkiego rozbratu Wojciech Buchner s. 101-113
Pozytywizm, rewolucja przemysłowa i urbanizm - utopia i rzeczywistość w powieści "Les cinq cents millions de la Bégum" ("500 milionów Begumy") Juliusza Verne'a Daniel H. Valsecchi s. 115-131
Główne problemy filozoficznej krytyki religii Jowita Guja s. 133-146
"Gorgeous monstrosity" : Derrida's deconstruction as an alternative postmodernist tool in analysing Alasdair Gray's "Poor Things" Joanna Małecka s. 147-157
Onomastyka a socjologia Katarzyna Skowronek Mirosław Boruta (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Nowa historia filozofii Maciej Uliński Tadeusz Gadacz (aut. dzieła rec.) s. 167-169