Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Epistemologia w «Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā» i w filozofii Nagardżuny Szymon Bogacz s. 7-16
The war is not Over until it is Over : Contemporary Films as a Mean of National Identity Construction and Memory in Poland Angelica Camacho s. 17-28
"Piąta strona świata" - Górny Śląsk we współczesnej kulturze Marcin Wądołowski s. 29-44
Rekija Nation's Wine Culture Exploration of Wine Presence and Role in Serbian Culture Mariusz Rybak s. 45-55
Ocena potencjału rozwojowego przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych - ujęcie ilościowe Elżbieta Roszko-Wójtowicz s. 57-76
Nie tylko nierówności : o trendach teoretycznych i tematach podejmowanych podczas XXII Konferencji European Sociological Association Karol Kaczorowski Kamil Łuczaj s. 79-85
Powroty polskich naukowców : raport z badań Joanna Durlik Joanna Grzymała-Moszczyńska Weronika Kałwak Michał Wierzchoń Marta Łukowska Anna Żymełka s. 89-108