Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Performans a trybunach : o kulturowo-dramaturgicznym aspekcie kibicowania Radosław Kossakowski s. 9-27
TAFISA and UNESCO Joint Effort for Building Cultural Capital through Traditional Sports : An Analysis of the 5th World Sport for All Games Małgorzata Bronikowska Bartosz Prabucki s. 29-40
Rodzina i znajomi - kapitał społeczny w znajdowaniu pracy Agnieszka Jeran s. 43-58
Serwis społecznościowy jako narzędzie dialogu z wyborcami : profile polskich partii politycznych na Facebooku Kinga Karasek-Kędzior Leszek Porębski s. 59-75
Psychologiczna charakterystyka osób pracujących nadmiernie : różne postaci zaangażowania w pracę Diana Malinowska Aleksandra Tokarz s. 79-99
Internet a medycyna : przemiany relacji zachodzących między pacjentami a lekarzami na przykładzie portali oceniających lekarzy Agata Maksymowicz s. 101-113
Quality Assurance Systems in Polish and Ukrainian Higher Education : A Comparative Analysis Vitalii Naumov Marta Tutko s. 117-132
Nowa ekologia mediów Magdalena Szpunar Karol Jakubowicz (aut. dzieła rec.) s. 135-141