Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie : Mniejszości narodowe i etniczne w badaniach socjologicznych po 1989 roku : tożsamość, teorie, badania Maria Szmeja Katarzyna Warmińska Sławomir Łoziński s. 9-29
Mniejszości narodowe i etniczne RP w perspektywie społeczeństwa pluralistycznego Andrzej Sadowski s. 33-47
O tożsamości i polityce Katarzyna Warmińska s. 49-59
City, Countryside and Nature as Discursive Devices used to Strengthen the National Identity in Icelandic Cinematography Jakub Sebastian Konefał s. 61-79
Media ludności niemieckiej Dolnego Śląska na tle przeobrażeń politycznych, społecznych i demograficznych Irena Kurasz s. 81-100
Stosunki etniczne w badaniach Instytutu Śląskiego z perspektywy jego 80-lecia Teresa Sołdra-Gwiżdż s. 101-113
Odrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesach walki o uznanie oraz polityce tożsamości : analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich i Ślązaków Ewa Michna s. 115-130
Tożsamość kaszubska - dziś (i jutro?) Monika Mazurek s. 131-143
"10 praktycznych sposobów na integrację Romów", czyli analiza współczesnej sytuacji społeczności romskich z perspektywy antropologii darów Maciej Witkowski s. 145-164
Konwersja religijna i konwersja kulturowa : Romowie zielonoświątkowcy w Szaflarach Ewa Nowicka s. 165-183
Wielokulturowość jako artefakt na przykładzie miasta Łódź Dorota Rajchel s. 185-197
Kierunki aktywności mniejszości narodowych w warunkach demokracji na przykładzie mniejszości ukraińskiej w województwie podlaskim Andrzej Nikitorowicz s. 199-216
Pamięć o przeszłości w kulturze śląskiej Maria Szmeja s. 219-234
"Opowieści nieobecnych" : o roli designu w tworzeniu materiałów edukacyjnych na przykładzie losów będzińskich Żydów Paulina Rojek-Adamek s. 235-245
"Trauma sprawców" jako przedmiot społecznie kształtowanych procesów pamiętania i zapominania w społeczności lokalnej : przypadek Gniewczyny Mateusz Magierowski s. 247-258
Perfekcjonizm jako dążenie do doskonałości : definicje, typologie, modele Olena Loza s. 259-269