Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sympatie polityczne Greków urodzonych w Polsce a pamięć o PRL Maria Mycielska-Środoń s. 7-14
Tropami pamięci. Wstępne uwagi na temat tożsamości w biografiach krymskich Tatarów Irena Borowik s. 15-26
Serbołużyczanie - naród w trosce o przetrwanie Bernadette Jonda s. 27-35
Przyszłość Łemków w Polsce - szanse i zagrożenia w subiektywnej wizji przedstawicieli społeczności łemkowskiej Jarosław Królewski s. 37-52
Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki model polityki integracyjnej Monika Banaś s. 53-73
"I want to be nothing". Challenging notions of culture, race and identity Agata Lubowicka s. 75-83
Pomiędzy dziełem historycznym a literackim. Vilhelma Moberga tetralogia o szwedzkich emigrantach Kamila Rak s. 85-99
Polacy wśród śniegów północy. Zjawisko polskiej migracji do Norwegii na przestrzeni dwustu lat Monika Sokół-Rudowska s. 101-113
Traditions in dialogue : celebration patterns among Polish migrants in Iceland Anna Wojtyńska s. 115-127
Philippe'a Lejeune'a koncepcja badania dzienników osobistych. Perspektywy : socjokulturowa i psychologiczna Agnieszka Ogonowska Philippe Lejeune (aut. dzieła rec.) s. 131-134
Metodologia rozumiejąca według Jean-Claude'a Kaufmanna Wojciech Dańczuk Jean-Claude Kaufmann (aut. dzieła rec.) s. 135-139