Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O niektórych trendach nordyckiego szkolnictwa wyższego wobec wyzwań współczesnej zmiany społecznej Kazimierz Musiał s. 11-22
Nowa skrajna prawica w Danii a konflikt kulturowy Tomasz Archutowski s. 23-34
Skandynawskie migracje w epoce wikingów Władysław Duczko s. 35-42
Twórca nazwany : o sygnowanych inskrypcjach runicznych Dominika Skrzypek s. 43-52
Let women out and men in. The Swedish gender equality politics on labour market and in families Katarzyna Szymoniak s. 53-71
Georg Brandes and the modern project Jørgen Veisland s. 75-86
Kilka uwag o tendencjach w najnowszej norweskiej literaturze pięknej i jej obecności na polskim rynku wydawniczym w latach 1995-2010 Katarzyna Tunkiel s. 87-102
Szwedzka powieść kryminalna jako literatura społecznie zaangażowana Monika Samsel-Chojnacka s. 103-118
Duńczyk o Chopinie. Współczesna duńska powieść biograficzna na przykładzie "Preludiów" Peera Hultberga Joanna Cymbrykiewicz s. 119-127
"Podróż do krajów podziemnych Mikołaja Klimiusza". O rozumie i równouprawnieniu w osiemnastowiecznym dyskursie literackim Skandynawii Maria Sibińska s. 129-140
Norweska grzeczność konwersacyjna. Między kulturą a językiem Paulina Horbowicz s. 141-153
W poszukiwaniu rzeczywistości - o realizmie we współczesnej prozie duńskiej Aldona Zańko s. 155-165
Iceland in living pictures : a meeting-place of cinema and nation Björn Norðfjörð s. 169-183
Miejsce programów kulturalnych jako elementu misji norweskiej telewizji publicznej NRK na przykładzie analizy oferty programowej z roku 2009 Maja Chacińska s. 185-201
Między utopią turyzmu a antyutopią nieautentyczności. Trzy filmowe podróże po Islandii Sebastian Jakub Konefał s. 203-213
Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego Hieronim Chojnacki Kazimierz Musiał Maria Sibińska s. 217-220
Katedra Skandynawistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - dydaktyka i badania naukowe (1984-2011) Eugeniusz Rajnik s. 221-228
Zakład Filologii Szwedzkiej przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Bukowski Kamila Czok Justyna Magiera s. 229-233