Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowy Zbigniew Pasek s. 7-19
Źródła transmisyjnego ujęcia procesu komunikacji Emanuel Kulczycki s. 21-36
Słuch a percepcja przestrzeni Zuzanna Skoczek s. 37-47
Sex i shopping - związki i paralele. Refleksja kulturoznawcza Katarzyna Skowronek s. 49-59
Walter Hugo Khouri's voyeuristic games with his audience in "Noite Vazia" Joanna Małecka s. 61-68
Moda jako wyraz przemian duchowych i kulturowych współczesnego człowieka? Symbolika religijna w wybranych sesjach fotograficznych i pokazach mody Dominika Faber s. 69-88
Wpływ malarstwa surrealistycznego na reklamę współczesną Sonia Bednarska s. 89-112
Ethno-nationalist Weltanschauung in Bosnia and Herzegovina on the road to the European Union Bedrudin Brljavac s. 113-134
Explaining the European Community - Australia wine trade agreement. Impact of National preferences on a change of scene in trade politics Mariusz Rybak s. 135-152
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja realizująca ideę edukacji osób starszych Paulina Świątek s. 153-168
Bliżej Szwecji Marta Stasiak-Górna Małgorzata Płomińska (aut. dzieła rec.) Grażyna Barbara Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 171-174
Informacje dla autorów. s. 175
Notes for Contributors. s. 176