Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Families of Non-Heterosexual People with Children : Among Old Answers and New Questions Monika Puszyk s. 7-19
Commercialisation of Occupational Development Services : People for the Institutions or Institutions for the People? : (Case Analysis of Occupational Development of Disabled University Graduates) Ewa Giermanowska Mariola Racław s. 21-34
Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną Jakub Niedbalski s. 35-51
Reklama jako sport walki : polskie pole produkcji reklamowej w świetle socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu Kamil Łuczaj s. 53-71
W poszukiwaniu siebie : indywidualne motywy podwieszania ciała praktykowanego współcześnie w Polsce Katarzyna Kowal s. 73-99
Kontrowersje wokół utworzenia żeńskiej wspólnoty monastycznej we wczesnym buddyzmie Joanna Gruszewska s. 101-109