Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenie (post)industrialne - pomiędzy kryzysem a rozwojem Jacek Gądecki Marcin Jewdokimow s. 7-13
Urban Sprawl versus the Compact City in the Context of Spatial Policy Krzysztof Rogatka Marta Sylla s. 15-25
Od fabryki butów do fabryki wiedzy : przykład przekształceń funkcjonalnych i społeczno-kulturowych terenów (dawnej) Garbarni Buchholza w Bydgoszczy Agenieszka Jeran Dominika Muszyńska-Jeleszyńska s. 27-41
Dostępność powstających i rewitalizowanych obiektów muzealnych dla osób niepełnosprawnych na przykładzie obszaru Zabłcia w Krakowie Dorota Żuchowska-Skiba s. 43-55
"Design w terenie" - partycypacja lokalnych społeczności w procesie rewitalizacji Grzegorz Gawron s. 57-72
Regimes of Logistics, Pauses in the Flow, Stillness in (Near) Industrial Non-Places and Mobility Infrastructure Agata Stanisz s. 73-86
Świat z katalogu Ikea : wizualne reprezentacje rodziny, dzieciństwa i przestrzeni domowej Anna Walczak s. 87-102
Obraz Nowej Huty w najnowszej prozie fabularnej : kobiety, romantyzm i pragnienie nowego początku Ewa Wojciechowska s. 103-119
Zamknięte przestrzenie w filmach krótkometrażowych Jana Švankmajera - dziedzictwo i konwersja preindustrialnej wyobraźni Bogusław Zmudziński s. 121-131